Predstavitev odprtokodne platforme Arduino

Univerzitetni inkubator Primorske (UIP) je kot del podjetniškega podpornega okolja na Festivalu inovativnosti festINNO 24. maja 2017 organiziral delavnico Arduino – predstavitev odprtokodne platforme.

Na delavnici je mag. Boštjan Jerko dijakom, študentom, učiteljem in raziskovalcem z univerze ter drugim predstavil delovanje široki publiki dostopne in prilagodljive strojne in programske opreme Arduino. Primarni namen delavnice je bil udeležence spoznati z različnimi možnostmi programiranja, kombiniranja in izpeljevanja najrazličnejših tehničnih projektov s pomočjo omenjene platforme. Ne nazadnje so tehnično in tehnološko znanje ter novi pristopi bistveni pri razvoju inovativnih podjetniških idej, predvsem tehnoloških inovacij. Pri tem so več kot dobrodošli odprtokodni sistemi, pri katerih širša skupnost gradi in nadgrajuje osnovno obstoječo strojno opremo.

Arduino je enostaven za uporabo, saj so njegove plošče sposobne brati vhodna sporočila (svetloba na senzorju, prst na gumbu, svetilnost) in ga pretvoriti v izhodni podatek (aktivacija zaslona, vklop LED, objava na spletu), obenem pa je tudi razmeroma cenovno ugoden. Razvili so ga na Inštitutu Ivrea Interaction Design z namenom oblikovanja enostavnega orodja za hitro izdelavo prototipov za študente brez osnov elektronike in programiranja – da bi bil postopek z uporabo elektronike v multidisciplinarnih projektih bolj dostopen. Okolje Arduino se stalno prilagaja in nadgrajuje tako programsko kot tudi strojno.

Na delavnici je mag. Boštjan Jerko interaktivno predstavil delovanje plošče Arduino ter različnih kombinacij in možnih rab. To je demonstriral s kamero (komponento Arduina), ki je vezana na stojalo. Udeleženci so tako na platnu spremljali dogajanje na mizi pred predavateljem. Delavnice se je udeležil tudi Andrej Florjančič, ki pri svojem delu uporablja med drugim tudi Arduino in je tako prisotnim predstavil tudi nekaj svojih projektov.

To je bila tudi prva delavnica Univerzitetnega inkubatorja Primorske, ki se je predvajala v živo na Facebooku. Lahko si jo še vedno ogledate tukaj.

Maja Zadel, Univerzitetni inkubator Primorske