Prihaja Poletna šola Politologije na temo (ne)enakosti

Od 26. do 28. maja bo v Pokrajinskem muzeju Koper poletna šola na temo (ne)enakosti v današnjem svetu. Sodelovali bodo ugledni predavatelji s petih humanističnih in družboslovnih fakultet in inštitutov. Letošnja poletna šola študijskega programa Politologija naslavlja pojem in fenomene (ne)enakosti v današnjem svetu.

Enakost je ključni pojem in pogoj politike, saj se politično delovanje lahko vrši zgolj v pogojih enakosti in med enakimi. Hkrati je enakost, tako kot svoboda, tudi inherentni smisel politike – ustvarjanje pogojev enakosti je namreč ustvarjanje prostora za politično udejstvovanje in ohranjanje človeštva kot univerzalne skupnosti. Vendar je prav enakost tista, ki je vse bolj spodbijana in zanikana.

Letošnja poletna šola bo naslovila ta ključni pojem politike v njegovih normativnih, etičnih in čisto praktičnih vsakdanjih dimenzijah. Spraševali se bomo po tem, kaj danes, v pogojih skoraj neverjetnih družbenih neenakosti, sploh še predstavlja in pomeni ta očitno »sporni ideal, ki je nenehno odprt za številne interpretacije« (Allison Jaggar). V debatah bomo naslavljali in analizirali tako koncepte politične in socialne (ne)enakosti kot tudi pravičnosti, pravic in diskriminacije, fenomene neenakosti, izključevanja in sovražnega govora v našem ožjem in širšem okolju ter v tej povezavi tudi vlogo novih medijev.

Na poletni šoli bodo sodelovali ugledni predavatelji in predavateljice s petih humanističnih in družboslovnih fakultet ter inštitutov.

Program

Petek, 26. maj 2017
16.00–16.30: uvodni nagovor/pozdrav udeležencem: prof. dr. Matjaž Novak, dekan UP Fakultete za management.
17.00–19.30: panelna razprava »Družbene neenakosti, revščina in njihove posledice v lokalnem in globalnem kontekstu«. Uvod in vodenje panela: izr. prof. dr. Vlasta Jalušič (UP Fakulteta za management in Mirovni inštitut), sodelujejo: doc. dr. Srečo Dragoš, izr. prof. dr. Vesna Leskošek (oba s Fakultete za socialno delo) in doc. dr. Gorazd Kovačič (Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo).

Sobota, 27. maj 2017
10.00–11.30: predavanje in diskusija »Mesto in izmeščenost: o politični enakosti danes«, izr. prof. dr. Tonči Kuzmanić (UP Fakulteta za management).
12.00–13.30: panelna razprava »Diskriminacija, izključevanje in sovražni govor«. Sodelujejo: dr. Veronika Bajt, dr. Lana Zdravković, Katarina Vućko (vse raziskovalke na Mirovnem inštitutu), vodi: izr. prof. dr. Vlasta Jalušič (UP Fakulteta za management in Mirovni inštitut).
13.30–15.00: odmor za kosilo.
15.00–16.30: predavanje in diskusija Neenakost v kontekstu islamske družbenoekonomske doktrine, doc. dr. Primož Šterbenc (UP Fakulteta za management).
Po 20. uri: odprti termin za filmski večer in druženje.

Nedelja, 28. maj 2017
10.00–11.30: panelna razprava »Kiberprostor in iluzija enakosti«, sodelujejo: izr. prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin (UP Fakulteta za humanistične študije), asist. dr. Igor Bijuklič (UP Fakulteta za management) in Lenart J. Kučić (časopis Delo).
12.00–13.30: zaključna razprava z udeleženci.

Na poletno šolo se lahko prijavite tukaj. Več informacij: Primož Turk.