Prve Lastovke UP so odletele

Od maja 2017 se na Univerzi na Primorskem izvaja projekt InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja. V okviru projekta se izvajajo številne aktivnosti za intenzivnejšo in kakovostno vključevanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v pedagoški proces. V projekt InoTeZ so vključene vse pedagoške članice univerze. Načrtovane aktivnosti projekta se izvajajo ob sočasni izmenjavi primerov dobre rabe IKT v pedagoškem procesu, čemur so namenjene tudi konference Lastovke UP.

Prva konferenca je v prostorih Fakultete za management potekala 9. marca 2018. Časovno bodo vse konference umeščene v Teden odprtega izobraževanja, ki se je letos odvijal od 5. do 9. marca. Umestitvi konference je sledila tudi vsebinska zasnova Lastovk UP 2018.

Konferenca se je začela s pozdravom rektorja Univerze na Primorskem dr. Dragana Marušiča. Plenarni del konference je bil namenjen predstavitvi projektov na področju IKT v slovenskem izobraževanju. Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport mag. Borut Čampelj, je predstavil dejavnosti ministrstva na področju informatizacije douniverzitetnega izobraževanja v študijskem letu 2017/18, sledili pa sta predstavitvi projektov s področja IKT, ki se izvajata na naši univerzi. Prorektorica dr. Sonja Rutar je predstavila projekt DICE, ki ga vodi dr. Tina Štemberger s Pedagoške fakultete in je namenjen zavodom, ki izobražujejo bodoče učitelje. V projekt, ki se zaključi septembra 2018, je vključena tudi Fakulteta za humanistične študije. Drugi univerzitetni projekt s področja IKT je že omenjeni projekt InoTeZ, ki ga je predstavila vodja projekta dr. Viktorija Florjančič s Fakultete za management.
Plenarnemu delu je sledila izmenjava primerov dobre rabe. Potekala je v štirih vzporednih sekcijah, kjer so učitelji z vseh članic Univerze na Primorskem predstavili skupaj 19 primerov dobre rabe IKT. Raznolikost študijskih področij članic univerze je botrovala tudi raznolikosti in zanimivosti predstavitev, zaradi česar so si udeleženci konference ob koncu zaželeli, da bi sekcije naslednje leto ne potekale vzporedno. Organizator konference si bo prizadeval pridobiti predstavitve ter jih prek portala Odprta UP in konferenčne strani ponudil vsem, ki konferenci niso mogli slediti v celoti. Dogajanje na Lastovkah UP 2018 je bilo mogoče spremljati tudi prek Twitterja: #lastovkeUP.

Umestitev konference v globalni Teden odprtega izobraževanja je narekovala temo okrogle mize, ki smo jo organizirali v popoldanskem delu. Na okrogli mizi z imenom Izzivi odpiranja visokega šolstva so sodelovali predstavniki vseh članic Univerze na Primorskem, predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter prorektorica za izobraževanje dr. Sonja Rutar. Udeleženci okrogle mize smo razpravljali o pojmu odprtosti, ki ga vidimo različno – odprtost vsebin, odprt do izobraževanja, odprta učna okolja, odprta didaktika ipd. Izpostavljene so bile prednosti sodelovanja in izmenjave vsebin, pa tudi pomisleki glede ozaveščenosti varovanja intelektualne lastnine. Diskusija je šla tudi v smeri odpiranja dela učnih programov znotraj univerze in tako imenovane notranje mobilnosti študentov Univerze na Primorskem, ki jo prepogosto ovira finančna plat. Priprava odprtih vsebin od učitelja zahteva dodatno delo, ki ni ustrezno ovrednoteno. Na okrogli mizi je bilo izpostavljeno tudi vprašanje možnosti odpiranja javnega izobraževanja ob naraščajoči konkurenci zasebnih ponudnikov in manjšanju generacij mladih. Na primorski univerzi je bila izvedena prva tovrstna diskusija, ki je odprla številna vprašanja, na katera se bodo odgovori iskali v nadaljevanju projekta, pa tudi na Lastovkah. Naslednja Lastovka bo na UP priletela čez leto dni. Vabljeni na Lastovke UP 2019!

Dr. Viktorija Florjančič, UP FM, vodja organizacijskega odbora Lastovk 2018