RAZNOJEZIČNOST KOT VZPODBUDA ZA UČINKOVITO DRUŽBENO INTEGRACIJO

Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem je v petek, 12. aprila 2019, potekala mednarodna konferenca OBRAZI RAZNOJEZIČNOSTI V EVROPSKIH IZOBRAŽEVALNIH KONTEKSTIH, ki se je je udeležilo preko 100 udeležencev tako iz Slovenije kot iz tujine. Namen konference je bil ponuditi prostor za razpravo o sodobnih trendih in izzivih na področju večjezičnega izobraževanja in s tem priložnost za predstavitev inovativnih pristopov in izmenjavo dobrih praks na tem področju.

Na konferenci so poleg slovenskih strokovnjakov s področja večjezičnosti in raznojezičnosti sodelovali tudi gostje iz različnih evropskih držav, in sicer Italije, Hrvaške, Nemčije, Avstrije in Estonije. Po uvodih predavanjih in okrogli mizi, na kateri so o prihodnjih izzivih večjezičnega izobraževanja razpravljali priznani strokovnjaki na tem področju, je bilo v različnih sekcijah predstavljenih preko 50 prispevkov.

Kot je v uvodnem nagovoru poudarila dekanja Pedagoške fakultete UP prof. dr. Mara Cotič, živimo v času, ki nam narekuje nenehno spraševanje o vlogi jezika v našem družbenem, ekonomskem in kulturnem okolju. Vsi, ki živimo in delujemo v dvojezičnem oziroma večjezičnem okolju, se  zavedamo, da ima raznojezičnost lahko res številne obraze, ki jih je smiselno spodbujati na vseh ravneh izobraževanja. Udeleženci konference so poudarili, da smo bili v preteklih dveh desetletjih priča pomembnim spremembam v razumevanju vloge jezika v družbenem, ekonomskem, kulturnem in političnem okolju. Med pomembnejšimi zaključki konference je bila misel, da je za učinkovito družbeno integracijo potrebno preseči tradicionalne jezikovne razmejitve in obenem spodbujati (s)poznavanje različnih jezikov in kultur. Razvijanje raznojezičnega in medkulturnega izobraževanja je moč razumeti kot odgovor na številne izzive, ki jih danes prinašajo nove oblike mobilnosti in migracijskih procesov. Prav to pa predpostavlja priznavanje in podpiranje jezikovne in kulturne raznolikosti na vseh ravneh izobraževanja, katerega končni cilj je izgradnja bolj humane in inkluzivne družbe.

Konferenca je potekala v sodelovanju s projektom Erasmus + "Multilingual Higher Education: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices", ki združuje pedagoške fakultete z dvo- in večjezičnih področij v Evropski uniji, in sicer pedagoške fakultete iz Bolzana, Freiburga v Nemčiji in Narve v Estoniji, predstavljeni pa so bili tudi rezultati projektov "Jeziki štejejo" (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski strukturni skladi) in Interreg projekta Slovenija-Italija "Eduka 2".

Tekst: izr. prof. dr. Silva Bratož (UP PEF), video-prispevek: Anja Curk Repič in Damjan Muhuič (UP budi)