Razpisan natečaj Startup Koper Capodistria

Dober mesec po vzpostavitvi podjetniškega podpornega okolja Startup Koper Capodistria je objavljen natečaj Startup Koper Capodistria, ki je namenjen mlajšim od 35 let. Inovativni in podjetni prijavitelji bodo iskali rešitve za konkretne izzive lokalne skupnosti in gospodarstva.


Sredi junija so Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP), Središče Rotunda, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Center mladih Koper, Regionalni razvojni center Koper in Območna služba Koper Zavoda RS za zaposlovanje podpisali izjavo o sodelovanju pri spodbujanju inovativnosti, podjetništva in konkurenčnosti med mladimi v Mestni občini Koper ter vzpostavili skupno podporno okolje Start up Koper Capodistria, katerega aktivnosti bo v letu 2017 financirala Mestna občina Koper.


Podpisniki so v tem okviru v prejšnjih dneh razpisali svoj prvi natečaj Startup Koper Capodistria. Cilji natečaja so predvsem promovirati inovativnost in popularizirati podjetniško kulturo ter razvijati kompetence, ki so potrebne za podjetništvo.


V njem lahko sodelujejo mlajši od 35 let, ki so občani Mestne občine Koper ali študenti Univerze na Primorskem ali dijaki srednje šole s sedežem v Kopru. Prijavijo se lahko tudi skupine mlajših od 35 let, pri čemer mora biti nosilec ideje oziroma vodja podjetniške skupine občan Mestne občine Koper ali študent Univerze na Primorskem ali dijak srednje šole s sedežem v Mestni občini Koper.


Prijavitelji se lahko odločijo za reševanje ponujenih izzivov ali pa predlagajo lastne podjetniške ideje s področja turizma, podeželja in kmetijstva ali socialnih storitev. Pogoj je, da za isto prijavljeno idejo še niso prejeli nagrade na primerljivem tekmovalnem dogodku v Sloveniji ali v tujini.


Strokovna komisija bo pregledala prispele prijave in podjetniške ideje ocenila po naslednjih kriterijih: originalnost in inovativnost, izvedljivost in uporabnost, finančno vrednotenje, tržno pozicioniranje in internacionalizacija, trajnostni vidik. Izbrani posamezniki ali skupine bodo sprejeti v brezplačni program, ki vključuje podjetniško šolo, motivacijske dogodke v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami, mentorski program in zaključni tekmovalni dogodek, na katerem bo komisija ocenjevala predstavitve finalistov.


Nagradni sklad natečaja znaša 5.000 evrov in bo razdeljen med tri najbolje ocenjene inovativne podjetniške ideje oziroma rešitve. Nagradni sklad vključuje udeležbo zmagovalne ekipe na start up dogodku na Dunaju in uporabo storitev podpornega podjetniškega okolja, ki jih ponujajo partnerji programa.


Več informacij o razpisu je na spletni strani UIP, na kateri je tudi prijavnica, na Facebookovi strani Startup Koper Capodistria in na elektronskem naslovu startup.koper@uip.si. Rok za prijavo na natečaj je 15. september 2017 do 23.59.