Revija Academica Turistica sprejeta v bazo SCOPUS

Letošnje leto je za revijo Academica Turistica – Tourism and Innovation Journal, ki jo izdaja Fakulteta za turistične študije Turistica Univerze na Primorskem, zelo uspešno leto, saj je bila revija sprejela v bazo SCOPUS. 

Informacijski servis Scopus omogoča iskanje po multidisciplinarni bibliografski bazi podatkov z indeksi citiranosti. Vključuje podatke iz več kot 21.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu, več kot 40.000 knjig, 6,5 milijona konferenčnih zapisov in 24 milijonov patentov. (Vir: https://www.cobiss.si/baze/scopus.htm).

Academica Turistica – Tourism and Innovation Journal je mednarodna interdisciplinarna znanstvena revija, ki izhaja dvakrat letno. Namenjena je širitvi znanj s področja turizma ter obravnavi inovacij z znanstvenega vidika. Poleg znanstvenih člankov o turizmu, revija objavlja tudi znanstvene prispevke o inovativnosti v turizmu in s turizmom povezanih področjih, ocene novih znanstvenih monografij in konferenčna poročila s teh področij.

Academica Turistica – Tourism and Innovation Journal je bila zasnovana leta 2008 kot prva znanstvena in strokovna revija s področja turizma v Sloveniji. »Zelo smo veseli, da nam je uspelo. Revija počasi, a vztrajno raste in verjamem, da se bomo prebili tudi v SSCI,« je povedal glavni urednik dr. Gorazd Sedmak

ZGODOVINSKI PREGLED

  • 2008: Prva izdaja revije ACADEMICA TURISTICA – JOURNAL OF THEORY AND PRACTICE IN TOURISM. Glavna urednica je dr. Marija Ovsenik.

  • 2009: Glavni urednik revije postane dr. Boštjan Antončič

  • 2010: Revija začne izhajati tudi v elektronski obliki pod novim imenom ACADEMICA TURISTICA – Tourism and Innovation Journal

  • 2011: Glavni urednik revije postane dr. Gorazd Sedmak

  • 2012: Indeksacija Academice Turistice v bazo CABI

  • 2018: Academica Turistica je sprejeta v bazo SCOPUS