S konference Izobraževanje nadarjenih in razvoj potencialov pri otrocih

Mednarodni izobraževalni center (MIB) je v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem (UP PEF) organiziral III. Mednarodno znanstveno-strokovno konferenco z naslovom Izobraževanje nadarjenih in razvoj potencialov pri otrocih, ki se je odvijala v Hotelu Bernardin, Portorož, od 26. do 28. oktobra 2017. V sklopu tridnevne konference je bilo predstavljenih več kot 290 prispevkov iz 30 različnih držav.

Od 20. aprila 2016 je tudi UP PEF postala sestavni del Evropske mreže za podporo nadarjenih. Odgovorna koordinatorica Točke za nadarjene, doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič, aktivno sodeluje na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnemu področju in v mednarodnih študijah na temo nadarjenosti pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnih politik in smernic, pri izmenjavi in implementaciji dobrih praks ter pripravi učnega gradiva, strokovnih in znanstvenih publikacij s področja nadarjenosti. (Glej tudi njen s tem povezan prispevek Nadarjeni med družbeno perspektivo in Točko za nadarjene na pedagoški fakulteti.)

Letos je soorganizirala odmevno in izjemno uspešno mednarodno konferenco, ki je bila usmerjena v izmenjavo znanja, praktičnih izkušenj in spoznanj v okviru priprave programov za nadarjene in talentirane otroke ter v učne, poučevalne in svetovalne strategije, ki jih uporabljajo kolegi iz drugih držav. Teme so zajemale tudi poučevalne strategije za učno neuspešne nadarjene otroke, načine sodelovanja s starši in lokalno skupnostjo za podporo razvoju talentov, razvoj specifičnih in obogatitvenih programov ter izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev.

Svoje izjemne izkušnje in znanje so delili eminentni strokovnjaki ter prišli so do pomembnih zaključkov, ki se nanašajo na: uvedbo sprememb na področju terminologije, odkrivanja in identifikacije nadarjenih in talentiranih učencev; vključevanje celotne lokalne skupnosti pri skrbi za razvoj mladih talentov; vključevanje različnih didaktičnih strategij pri delu z nadarjenimi; predvsem pa na skrb za ustrezno pedagoško-psihološko podporo nosilcem vzgojno-izobraževalnega procesa. Največji primanjkljaj se je namreč izkazal pri (ne)ustrezni usposobljenosti učiteljev za odkrivanje nadarjenih in talentiranih učencev ter nadaljnje delo z njimi.

Dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič s študenti UP PEF
Dr. Jernej Pikalo, nekdanji minister za izobraževanje, znanost in šport
Peter Bossman, župan občine Piran
Dr. Silva Bratož, prodekanja za mednarodno sodelovanje na UP PEF