Skupno hidrogeografsko terensko delo študentov geografije treh univerz

V petek, 24. marca 2017, je bilo na pobudo Komisije za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije drugič zapored izvedeno skupno hidrogeografsko terensko delo študentov geografije z UP Fakultete za humanistične študije, UL Filozofske fakultete in UM Filozofske fakultete. Tokrat je organizacijo prevzel Oddelek za geografijo UP FHŠ. Terenskega dela se je udeležilo 67 študentov ter 6 učiteljev in članov Komisije za hidrogeografijo.

Ob 10. uri smo se zbrali pri zajetju izvira Rižane, kjer so študenti spoznali razvoj Rižanskega vodovoda, hidrografske lastnosti rižanskega vodnega vira in zahtevnost njegovega varovanja. Uslužbenec Rižanskega vodovoda Koper nam je mesto zajema vode tudi pokazal, nato pa smo se premaknili do čistilne naprave v Cepkih, kjer nam je predstavil postopek čiščenja z ultrafiltracijo in obdelavo surove vode do neoporečne pitne, ki priteče iz pip.

Naš naslednji postanek je bil na vodomerni postaji na Rižani v Dekanih, kjer so nam sodelavci Agencije RS za okolje prikazali postopek meritve vodnega pretoka in pripomočke, ki jih uporabljajo. Postanek ob Rižani smo izkoristili tudi za predstavitve študentov. Študenti z Oddelka za geografijo v Ljubljani so predstavili hidrogeografske lastnosti porečja in vodnega odtoka Rižane, študenti z Oddelka za geografijo v Mariboru pa oskrbo z vodo.

Popoldanski del smo večinoma namenili obisku Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Najprej so študenti UP FHŠ predstavili hidrogeografske lastnosti slovenskega morja. Ko so nas mariborski kolegi morali zapustiti, smo ostali še dve uri uživali v »oazi življenja na pragu Kopra«. Na vodenem ogledu smo spoznali sanacijske in renaturacijske ukrepe, pomen upravljanja z vodo in različna življenjska okolja znotraj zavarovanega območja.

Zadnja načrtovana naloga je bila predstavitev delovanja mareografske postaje v Kopru in plimovanja morja ter, ob razgledu na bližnje morje, predstavitev rabe in dejavnikov obremenjevanja morja. Obe predstavitvi so pripravili študenti Oddelka za geografijo UP FHŠ. Terenski dan smo izpeljali v ugodnem vremenu in dobrem počutju udeležencev, študenti so pridobili nova znanja in se srečali s kolegi. Skupno hidrogeografsko terensko delo bodo prihodnje leto organizirali kolegi v Mariboru.

Valentina Brečko Grubar, UP HFŠ