Slovesni podpis sporazuma o sodelovanju med UP in Univerzo Lomonosova

Skupna prizadevanja predstavnikov Univerze na Primorskem in Državne univerze M. V. Lomonosova v Moskvi za vzpostavitev skupnega slovensko-ruskega izobraževalnega in raziskovalnega središča, ki jo je predlagal rektor primorske univerze, prof. dr. Dragan Marušič, podprl pa minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, Karl Erjavec, so obrodila sadove. Vzpostavljeno bo skupno izobraževalno-raziskovalno središče obeh univerz.

Na primorski univerzi smo z današnjim podpisom začrtali pot vzpostavitve skupnega izobraževalno-raziskovalnega središča Univerze Lomonosova v Kopru, ki bo delovalo kot predstavništvo ruske univerze. Ustanovljeno središče bo tudi koordinacijski mehanizem za boljše gospodarsko sodelovanje. Zaživeli bodo tudi novi skupni izobraževalni programi z možnostjo pridobitve dvojne diplome.

Podžupan Peter Bolčič je ob odsotnosti župana Mestne občine Ķoper Borisa Popoviča zaradi bolezni prisotnim izrazil dobrodošlico in prenesel županovo poslanico, v kateri je izrazil naklonjenost medsebojnemu povezovanju univerz, o katerem meni, da bo nova zgodba o uspehu.
Podžupan Peter Bolčič. Foto: Alen Ježovnik/UP.

Podžupan Peter Bolčič. Foto: Alen Ježovnik/UP.

Sodelovanje med univerzama se je začelo že oktobra 2014, ko sta dekan Fakultete za management Univerze na Primorskem, prof. dr. Matjaž Novak, in direktor Moskovske šole ekonomike Univerze Lomonosova, akademik Aleksander D. Nekipelov, podpisala medsebojni sporazum o sodelovanju. Kratek pregled dosedanjih aktivnosti med ustanovama je predstavil prof. dr. Matjaž Novak.
Dekan UP FM prof. dr. Matjaž Novak. Foto: Alen Ježovnik/UP.

Dekan UP FM prof. dr. Matjaž Novak. Foto: Alen Ježovnik/UP.

Rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, predlagatelj povezovanja in sodelovanja z rusko državno univerzo in gostitelj dogodka, je ob podpisu povedal: »Danes je za Univerzo na Primorskem velik dan, saj gostimo predstavnike najprestižnejše ruske univerze, tudi v svetovnem merilu ene najuglednejših izobraževalno-znanstvenih ustanov. UP sledi strategiji internacionalizacije, saj v znanosti ni meja in niti sankcij. Z današnjim podpisom sporazuma bomo zakoličili pot v prihodnost, ki bo pripeljala do izvajanja skupnih programov slovanskih kultur, turizma, informatike in matematike ter ustanovitve predstavništva Univerze Lomonosov v Kopru.« Dodal je še, da s pridobivanjem uspešnih projektov postaja Univerza na Primorskem katalizator razvoja te regije v Evropi. Današnji podpis pogodbe je, po besedah rektorja Marušiča, najpomembnejši dogodek za primorsko javno univerzo doslej.
Rektor UP prof. dr. Dragan Marušič. Foto: Alen Ježovnik/UP.

Rektor UP prof. dr. Dragan Marušič. Foto: Alen Ježovnik/UP.

Rektor Univerze Lomonosova, akademik Viktor A. Sadovničij, je predstavil pomen sodelovanja tako za ustanovi kot za državi, ne le na področju politike, ampak tudi gospodarstva in izobraževanja. Zato meni, da je podpis sporazuma zelo pomemben, saj pomeni začetek delovanja Središča Lomonosov na Univerzi na Primorskem. »Za nas je to zelo pomembno leto. Predsednik Rusije Vladimir Putin je julija obiskal Slovenijo, danes pa mineva šest mesecev, odkar smo v orbito lansirali šesti satelit Sputnik Univerze Lomonosov. Najverjetneje smo edina univerza na svetu, ki ima svoj satelit Sputnik in se na ta način ukvarja z raziskovanjem vesolja. Z rektorjem UP smo se pogovarjali o sodelovanju na področju informatike, matematike, ekonomije, turizma in drugih znanosti.« Povedal je tudi, da je Univerza Lomonosov sestavila svojo lestvico najuspešnejših univerz na svetu, v kateri so poleg znanosti vrednotili tudi kulturo in številna druga področja delovanja univerz. To je pritegnilo veliko zanimanje številnih medijev in časopisov po svetu, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, kot tudi tistih, ki ustvarjajo podobne lestvice. Rektor Sadovničij je novinarjem predstavil tudi možnosti sodelovanja z Univerzo na Primorskem na področju novih tehnologij, in sicer novih materialov v povezavi z nanotehnologijo, informacijske tehnologije ter informacijske varnosti in podobno. Dodal je, da ima njihova univerza enega največjih superračunalnikov na svetu.
Rektor Univerze Lomonosova prof. dr. Viktor A. Sadovničij. Foto: Alen Ježovnik/UP.

Rektor Univerze Lomonosova prof. dr. Viktor A. Sadovničij. Foto: Alen Ježovnik/UP.

Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, Karl Erjavec, ob podpori katerega je bil sporazum podpisan, je predstavil vpliv povezovanja izobraževalnih ustanov na druga področja, med drugim na gospodarstvo. V okviru središča bo namreč deloval tudi skupni svet gospodarskih zaupnikov, ki ga bodo tvorili predsedniki uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb iz Rusije ter Evropske unije. Minister je poudaril, da zaradi gospodarskih sankcij in omejevalnih ukrepov do Rusije projekt ne bo ogrožen ter da je »prepričan, da je izvedljiv in koristen za obe državi«. V okviru meddržavne komisije za gospodarsko sodelovanje in slovensko-ruskega poslovnega sveta, ki združuje gospodarstvenike obeh držav, obstaja interes za tesnejše povezovanje na ravni znanosti in izobraževanja. Tako bo omenjena komisija obravnavala kar 34 projektov, med katerimi je tudi skupno raziskovalno in izobraževalno Središče Lomonosov v Kopru. Minister je prepričan, da bo že vzpostavljeno sodelovanje med Fakulteto za management Univerze na Primorskem in Moskovsko šolo ekonomike prispevalo tudi k razvoju sodelovanja na področju gospodarstva. Mladi, ki bodo z izobraževanjem pridobili dvojno diplomo, bodo spoznali tako rusko kot slovensko gospodarstvo.

Erjavec je ob tem opozoril, da je treba pri sodelovanju z Rusijo upoštevati obstoječe omejevalne ukrepe, a se bo, tako minister, ta situacija s časom spremenila. Dodal je: »Dolgoročno bo Rusija za Slovenijo vedno pomemben gospodarski partner.«
Minister za zunanje zadeve RS Karl Erjavec. Foto: Alen Ježovnik/UP.

Minister za zunanje zadeve RS Karl Erjavec. Foto: Alen Ježovnik/UP.