SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

Obveščamo vas, da je na spletni strani Univerze na Primorskem objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2019.

Sofinanciranje šolnine se lahko odobri študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so vpisani v 1., 2., ali 3. letnik v študijskem letu 2019/2020, in so med doktorskim študijem redno napredovali v višji letnik,
  • še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje,
  • iz javnih sredstev še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to ali so doktorski študij končali ali ne.

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vloge je ne glede na način oddaje vloge (po pošti oziroma osebno) do četrtka, 3. 10. 2019, do 14. ure v sprejemni pisarni Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper (palača  Armerija, II. nadstropje). 

Dodatne informacije o razpisu

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci so dostopni na spletni strani UP: https://www.upr.si/sl/studij/inovativna-shema-za-sofinanciranje-doktorskega-studija

Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani kandidati dobijo vsak dan med 9. in 12. uro na telefonski številki 05 6117 523 ali na elektronskem naslovu szrrd@upr.si.