SPEKULA - NA PRELOMU UPODOBITVE/ AT THE EDGE –OF THE DEPICTION

Od 14. marca do 19. maja 2019 Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) v Galeriji Loža Koper organizira raziskovalno, kulturno-umetniške dogodke, ki so namenjeni promoviranju kulturno-umetniške produkcije ob strategiji razvoja novih umetniških študijskih programov na UP PEF. Dogodki so usmerjeni v lokalno ozaveščanje in dvigu kakovosti kulturne identitete na sploh. V ta namen so bili k sodelovanju povabljeni relevantni slovenski umetniki, znanstveniki, gospodarstveniki, ugledni profesorji, strokovnjaki z različnih področji, katerim je skupna točka dodana vrednost kreativnega in kognitivnega prispevka, ustvarjalnost, znanost ter opredelitev bodočih specializiranih poklicev. 

Ob priložnosti manifestacije znanstveno, kulturno-umetniškega udejstvovanja se izr. prof. dr. Tilen Žbona, akademski slikar in visokošolski učitelj na UP PEF, predstavlja kot vodja in selektor umetniških dogodkov SPEKULA - Na prelomu upodobitve/At the edge of the depiction, ki bodo potekali v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran.

 Projekt SPEKULA se bo pričel z odprtjem likovne razstave »Na prelomu upodobitve/At the edge of the depiction«, ki zajema pristope dela od klasičnih kanonov upodobitve pa vse do posredovane novomedijske, aktualne kulturne slovenske scene. SPEKULA je skupni imenovalec v smislu opazovanja in produkcijskega akterstva iz različnih zornih kotov, širine podoživljanja, kulturno družbenih kontekstov znotraj vzpostavljenih relacij v komunikaciji in upodobitvi. Predstavlja paradigme in upodobitve znotraj skupine štirih relevantnih avtorjev. 

Na ta način projekt predstavlja gibanja upodobitev na slovenskem vse od časov prvih video zapisov, konceptualnih manifestacij, širitve slike-podobe v prostor in interakcijo z gledalcem. Razpon odsevajo relevantni akterji likovne umetnosti, novomedijske in post medijske umetnosti na slovenskem in širšem mednarodnem prostoru v kontekstu interakcije in reorganizirane kognicije podobe in njene dekodifikacije semiotike in dražljaji podoživljanja.

Spekula je prepoznana kot dokument-manifest, v študijske namene iz obdobja, ki se ob uveljavi vizualne umetnosti in novomedijskih pojavov transformira v kolateralni modus znotraj kulturnega udejstvovanja, ustvarjanja in ohranjanja; re_uprizoritev identitete. Interpelacija znanosti in umetnosti v korist ohranjanja in razvoja kulturnih modusov so višji namen upravljanja z lastno identiteto kot vmesnik kognitivnega podaljška, ta način dojemanja upodobitev simbolnih in kontekstualiziranih modelov, odpira nove, ohranja statusne in identifikacijske re-uprizoritvene videne ali na novo ustvarjene kulturne vzorce v širšem kontekstu družbeno politične apreciacije in vpetosti v kontekst narava-kultura-identiteta. Razstava se predstavlja v študijske namene z izborom raziskovanja upodobitev na način raziskovalne produkcije na podlagi znanosti in umetnosti.

Skupinska razstava: SPECULA - Na prelomu upodobitve/At the edge of the depiction.

(Tip razstave: likovna, vizualna, novomedijska umetniška instalacija, manifest-konceptualna shema; družbeni kotekst in teoretična izhodišča vpliva digitalizacije in podoživljanja novomedijskih vsebin v korelaciji z analogno konstruiranim svetom na perceptivni ravni, vizualnih, audiotivnih in haptičnih doživljanj)

Simpozij: Okrogla miza sodelujočih, povabljeni gosti: Andrej Medved, Arne Hodalič, dr. Aleš Vaupotič, dr. Narvika Bovcon, Barbara Borčič, dr. Beatriz Tomšič Čerkez, (Inno Rennew),dr. Boris Kavur, dr. J0onatan Vinkler, Prešernova nagrajenka-Maja Smrekar, dr. Boštjan Bugarič, idr. Predvidene so  razprave, predavanja, itd.

Publikacija: publikacija v obliki učnega gradiva, izbor študijskih spisov in umetniških del sodelujočih, relevantnosti in vplivi klasične likovne podobe v odnosu do novomedijskih kulturnih vzorcev kot vpliv na  informacijsko družbo 21. stoletja in obravnavo vloge statusa umetnosti oz. umetniškega udejstvovanja.

Sodelujoči avtorji na razstavi:

prof. Srečo Dragan, akad. slik.

prof. Oto Rimele, akad. slik.

mag. Peter Ciuha, akad. slik

Izr. prof. dr. Tilen Žbona, akad. slik.

Prostor: Galerija Loža, v kontekstu sodelovanja med Obalnimi Galerijami in Univerzo na Primorskem, vpetost in udejstvovanje v lokalni in nacionalni prostor.

Datum: (14. Marec -19. maj 2019, dogodek se bo odvijal predvidoma dva meseca, med razstavo, predavanji in okroglo mizo povabljenih profesionalcev in strokovnjakov tako na produkcijski kot teoretični ravni.

                                                                      

Več o dogodkih si lahko preberete na spletni strani: https://www.pef.upr.si/arhiv_novic/2019022513560729/SPEKULA%20-%20Na%20prelomu%20upodobitve/At%20the%20edge%20of%20the%20depiction/