ŠTIPENDIJSKI SKLAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Študentke in študenti UP imajo vsako leto možnost pridobiti štipendijo iz Štipendijskega sklada UP. Sklad deluje od leta 2008 dalje in temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem, občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših in študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov takoj po zaključku študija. Do sedaj je UP podelila 402 štipendiji.

Tokrat vam predstavljamo tri izmed letošnjih 40 štipendistov: Matija Jenko, Marinka Trebec in Đorđe Mitrović.

Vabljeni k ogledu videoprispevka, ki ga je pripravil Damjan Muhič.