Študenti UP PEF in UP FVZ po kreativni poti do znanja

Od marca do konca julija 2017 sta na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (UP PEF) potekala projekta v okviru programa Po kreativni poti do znanja 2016/17, ki sta povezala študente z deležniki iz gospodarskega okolja.

Projekt »Vpliv igranja glasbenih instrumentov na simetrijo mišic« sta prijavili in ga kot pedagoški mentorici vodili doc. dr. Barbara Kopačin in doc. dr. Tadeja Volmut z Oddelka za razredni pouk UP PEF. V projekt je bila vključena gospodarska družba SensMotion, d. o. o., katere direktor je Jure Jemec. V projektu je sodelovalo osem študentov Univerze na Primorskem iz študijskih programov Predšolska vzgoja in Razredni pouk (UP PEF) ter Aplikativna kineziologija (UP FVZ).

Namen projekta je bil izmeriti gibalno aktivnost mladih glasbenikov in ugotoviti, ali so zaradi dolgotrajne nefiziološke drže telesa bolj aktivne nekatere mišične skupine v primerjavi z drugimi, kar lahko ustvarja nesorazmerja v mišičnem tonusu, sestavi in gibljivosti. V sklopu projekta so bili študentje vključeni v zasnovo raziskovalnega načrta. Na praktičnih delavnicah so spoznali merilno tehnologijo in jo uporabili pri meritvah mladih glasbenikov. Študentje so aktivno sodelovali pri shranjevanju, obdelavi in interpretaciji dobljenih podatkov. Poleg tega so starše sodelujočih mladih glasbenikov seznanili z rezultati in oblikovali brošuro Ustvarimo simetrijo, v kateri so predstavili raztezne in krepilne vaje najbolj obremenjenih mišičnih skupin.

Projekt »Vrednotenje tenziomiografske metode za detekcijo mišične adaptacije na različno športno aktivnost otrok« je prijavila in ga kot pedagoška mentorica vodila doc. dr. Tadeja Volmut. V projekt je bila vključena gospodarska družba TMG-BMC, Družba za biomedicinski inženiring, d. o. o., pri njem so prav tako sodelovali študentje Univerze na Primorskem iz študijskih programov Predšolska vzgoja in Razredni pouk (UP PEF) ter Aplikativna kineziologija (UP FVZ).

Glavni cilj projekta je bil s pomočjo merilnika pospeška izmeriti celokupno dnevno gibalno aktivnost ter z neinvazivno in izjemno občutljivo metodo tenziomiografije (TMG) izmeriti in ugotoviti zgodnje spremembe v izbranih mišicah pri otrocih in mladostnikih, ki obiskujejo športno aktivnost vsaj dvakrat na teden. Na začetku projekta so se študentje seznanili z vso merilno tehnologijo in jo kasneje uporabili pri pridobivanju podatkov, potrebnih za izpeljavo raziskovalnega načrta. Aktivno so sodelovali pri meritvah, shranjevanju in obdelavi podatkov ter pri pisanju končnih poročil staršem mladih športnikov.

Dr. Barbara Kopačin in dr. Tadeja Volmut, UP PEF
Program Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016–2020 (PKP) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS prvič razpisal 12. avgusta 2016. Projektno delo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je namenjeno spodbujanju povezovanja in sodelovanja visokošolskih študentov in učiteljev z gospodarskim in negospodarskim okoljem.