Trajnostne inovacije v agroživilstvu

V torek, 26. septembra 2017, bo ob 14. uri v prostorih ŠCUP (Čevljarska 27, Koper) potekala predstavitev nacionalne platforme SRIP HRANA, strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva za področje trajnostne pridelave hrane.

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP) v sodelovanju z Agencijo SPIRIT v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016–2017« organizira tematsko delavnico za dijake, študente, raziskovalce, podjetnike in podjetniške skupine Univerze na Primorskem na temo predstavitve platforme SRIP HRANA, strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva za prednostno področje S4 Trajnostna pridelava hrane.

Gostja dogodka bo dr. Petra Medved Djurašinović, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP), strokovnjakinja s področja inovacij v agroživilstvu, ki je obenem tudi vodja projektne pisarne pri GZS-ZKŽP in natečaja Ecotrophelia Slovenija, koordinatorka Odbora za zakonodajo in označevanje živil, Odbora za razvoj in marketing, Sekcije proizvajalcev brezalkoholnih in alkoholnih pijač (SEBAP) in Sekcije za konditorstvo ter dobra poznavalka prehranske politike, trendov povpraševanja potrošnikov po hrani in inovacijskih procesov v agroživilstvu.

Program tematske delavnice:

  • 14.00–14.30: Predstavitev podpornega podjetniškega okolja UIP, Dorijan Maršič; Informacija glede natečaja »Open Innovation in Agrifood«, mag Andrej Medved, UIP.

  • 14.30–15.30: Pomen in razvojne možnosti v okviru platforme »SPIP HRANA«, Petra Medved Djurašinović, predstavnica GZS-ZLŽP.

  • 15.30–16.00: Vprašanja in odgovori.


Delavnica je namenjena vsem zainteresiranim, ki si želijo spoznati aktualna dogajanja na področju agroživilstva, in tistim, ki načrtujejo prijavo na odprti natečaj Open Innovation in Agrifood (rok oddaje prijavo do 30. 9. 2017). Več o javnem pozivu za idejne projekte tudi v prispevku UP budi. Več informacij: andrej.medved@uip.si.

Univerzitetni inkubator Primorske