Turistica prejšnji teden gostila predavatelja iz Japonske

Pretekli teden je bila Fakulteta za turistične študije - Turistica v znamenju japonske kulture. Erasmus+ gosta iz Japonske sta v ponedeljek in torek predavala do- in podiplomskim študentom o japonskih pristopih k turističnim storitvam.

Izr. prof. dr. Kunio Shirahada iz Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) se raziskovalno ukvarja s trajnostnostjo storitev, nevromarketingom z uporabo tehnologije bližnje infrardeče spektroskopije, motiviranjem zaposlenih v storitvah in oblikovanjem inovativnih organizacij. V treh predavanjih je študentom Turistice in zainteresirani javnosti predaval o trendih inoviranja v storitvah ter soustvarjanju znanja in dodane vrednosti za človeško blaginjo na primeru tradicionalnih japonskih storitev v turizmu.

Izr. prof. dr. Hisashi Masuda s Podiplomske šole za management Univerze v Kyotu raziskuje nove poslovne oblike razvijanja in ohranjanja enostavnih in kompleksnih storitev ob podpori sodobne digitalne tehnologije. Na svojem predavanju na Turistici je študentom predstavil konceptualni model sodelovanja med lokalnimi in velikimi podjetji na področju turizma ter pomembnost takega sodelovanja pri prilagajanju današnjim hitrim gospodarskim spremembam, pri čemer je postregel s primeri iz japonskega turizma.

Za Turistico je zelo pomembno povezovanje s kolegi iz Japonske in povezovanje znanja s turističnim gospodarstvom, ker tamkajšnje starodavne tradicije gostoljubnosti skrivajo številne modrosti, ki jih pogrešamo v današnjih butičnih turističnih proizvodih.