Učinkovito trženje v turizmu: prihajajoči strokovni delavnici

V okviru programa Poslovne viharnice Turistice Katedra za trajnostni razvoj destinacij UP FTŠ - Turistice v partnerstvu s Turistično gostinsko zbornico Slovenije, Zavodom Turizem Ljubljana in Zavodom za turizem Maribor - Pohorje vabi na marčevski strokovni delavnici za reševanje poslovnega izziva: Učinkovito trženje v turizmu: prepoznavanje in doseganje potrošnikov.

Slovenija dosega zavidljivo rast prihodov turistov. Teoretično tak trend obljublja manjšanje stroškov in drugih virov trženja, v praksi pa to ni nujno tako. Več turistov predstavlja večjo diverziteto značilnosti in vedenjskih navad turistov, temu pa se morata prilagajati obstoječa turistična ponudba ter metode in orodja trženja ponudbe. Turisti predstavljajo nemerljivo množico raznolikih, pa tudi podobnih osebnih in vedenjskih lastnosti. Navedeno nepregledno množico turistov je potrebno obvladovati, to pa je možno le tako, da jo razdelimo na manjše skupine z enakimi lastnostmi in določimo lastnosti, po katerih se posamezna skupina loči od druge skupine.

Prav vedenjske lastnosti skupin turistov predstavljajo ključni fokus trženja v turizmu, saj govorijo o tem, kako se turisti vedejo v prostoru in času. Vedenje turistov spremljamo v različnih časovnih intervalih, in sicer od načrtovanja počitnic prek faz nakupa ter koriščenja storitev in proizvodov do faze po počitnicah. Le tako strukturiran pristop k trženju omogoča učinkovito prepoznavanje in doseganje potrošnikov v turizmu.

Družbeni mediji in turizem: izkoriščanje prednosti in izogibanje nevarnostim


Prva delavnica, Social media in tourism: utilizing benefits and avoiding pitfalls, bo poslovni izziv naslavljala z vidika doseganja potrošnikov prek družbenih omrežij. Vodila jo bo vodila prof. dr. Ulrike Gretzel z ameriške University of Southern California, The Annenberg School of Communication, mednarodno uveljavljena strokovnjakinja s področja družbenih omrežij v turizmu.

Prof. Ulrike Gretzel se znanstveno in strokovno ukvarja z rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v turizmu. Znanstveno je delovala na najbolj uglednih univerzah po svetu, trenutno deluje na University of Southern California (Univerza Južne Kalifornije), kjer je zaposlena kot direktorica raziskovanja pri inštitutu Netnografica. Poslovno je prof. Gretzel sodelovala z družbenimi omrežji Tripadvisor oziroma razvijala poslovne rešitve za druga turistična podjetja in organizacije (npr. National Park Service, Parks Canada). Več o predavateljici na njeni predstavitveni strani.
Prof. dr. Ulrike Gretzel. Foto: USC Annenberg.

Prof. dr. Ulrike Gretzel. Foto: USC Annenberg.

Delavnica dolžine 140 minut bo 15. marca 2018 ob 10.00 v prostorih TGZS (Dimičeva 13, Ljubljana); potekala bo v angleščini. Udeleženci so vabljeni, da v drugem delu predstavijo konkretne izzive s področja rabe družbenih omrežij v svojih podjetjih, za katere bo predavateljica skupaj z drugimi predlagala konkretne rešitve. Število udeležencev je omejeno na 50. Prijave s spletnim obrazcem do 8. marca 2018.

Marketinško segmentiranje: zagotavljanje veljavnih in poslovno usmerjenih rezultatov


Druga delavnica, Market segmentation in tourism: assuring valid and business oriented resultsm, bo poslovni izziv naslavljala z vidika tržnega segmentiranja turistov. Vodila jo bo prof. dr. Sara Dolničar z avstralske University of Queensland, Australia, The UQ Business School, Tourism Cluster, mednarodno uveljavljena strokovnjakinja s tržnega segmentiranja in raziskovanja v turizmu.

Prof. dr. Sara Dolničar spada med dva odstotka vodilnih profesorjev s področja marketinga na 500 vodilnih univerzah v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji (Soutar idr., 2015). Je aktivna članica mednarodnega združenja znanstvenih strokovnjakov s področja turizma (International Association of Scientific Experts in Tourism – AIEST) in Mednarodne akademije za proučevanje turizma (International Academy for the Study of Tourism), ki šteje le 75 članov, izvoljenih s strani članov akademije. Za svoje raziskovalno delo je profesorica Dolničar prejela 12 uglednih mednarodnih raziskovalnih nagrad, leta 2016 pa tudi naziv Ambasadorice znanosti RS. Sodeluje s številnimi destinacijskimi organizacijami in raziskovalnimi inštituti s področja turizma in predava na University of Salzburg, University of St. Galen, Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem. Več o predavateljici na njeni predstavitveni strani.
Prof. dr. Sara Dolničar. Foto: UK Business School.

Prof. dr. Sara Dolničar. Foto: UK Business School.

Delavnica dolžine 140 minut bo 21. marca 2018 ob 10.00 na UP FTŠ (VP2); potekala bo v angleščini. Udeleženci so vabljeni, da v drugem delu predstavijo konkretne izzive s področja tržnega segmentiranja v svojih podjetjih, za katere bo predavateljica skupaj z drugimi predlagala konkretne rešitve. Število udeležencev je omejeno na 50. Prijave s spletnim obrazcem do 8. marca 2018.

Prijavnina


Partnerji SRIPT, pri TGZ: brezplačno.
Drugi člani TGZ: 40,00 EUR z DDV (prijavnina na obeh delavnicah je 60,00 EUR z DDV).
Partnerji ZTMP: 50,00 EUR z DDV (prijavnina na obeh delavnicah je 80,00 EUR z DDV).
Ostali udeleženci: 100,00 EUR z DDV (prijavnina na obeh delavnicah je 180,00 EUR z DDV).

Prijavnina vključuje predavanje, izročke predavateljic in odmor s pogostitvijo. Predavateljici bosta v gradivo vključili tudi seznam petih gradiv ali virov za nadgradnjo/ponovitev znanja o temi delavnice.