UIP: MREŽENJSKI DOGODEK

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP) v sodelovanju z Agencijo SPIRIT v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »SIO 2018-2019« je v četrtek, 10. oktobra, organiziral tematski dogodek za inovativne potencialne podjetnike (inovativne posameznike, dijake, študente, pedagoške delavce, raziskovalce), nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«.

Dogodek je potekal v Oljarni Lisjak. So namreč oljkarji in oljarji obenem, ki olje v svoji povsem novi in sodobni oljarni v Šalari nad Koprom, stiskajo ne le zase, ampak tudi za druge oljkarje. Lisjakovi so z večstoletno olj(k)arsko tradicijo tisti, ki poskrbijo, da marsikateri istrski oljkar iz svojih oljk iztisne najboljše, kar se da. Oljarno vodita brata Gregor in Matej, zagnana mladeniča v zgodnjih tridesetih, ki sta posle prevzela od očeta Franka.

Mreženjski dogodek je skozi kamero strnila tudi ekipa UP BUDI.