Univerza na Primorskem in InnoRenew CoE kontaktni točki Euraxess

Danes, 16. marca 2018, ob zaključku Tedna Univerze na Primorskem, je univerza s Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) podpisala dogovor o pristopu v mrežo Euraxess – evropsko mrežo raziskovalcev, podjetnikov, univerz in podjetij, ki podpira mednarodne kariere raziskovalcev in jim omogoča lažji vstop v lokalno okolje ter spodbuja znanstveno sodelovanje med evropskimi in svetovnimi institucijami.

Mreža kontaktnih točk Euraxess obstaja v Sloveniji že več let, njena aktivna članica je tudi Univerza na Primorskem. Letos pa se mreža v naši državi vzpostavlja na novo in Univerza na Primorskem se je takoj odzvala na poziv k pristopu v novo mrežo. Danes sta dogovor podpisala direktorica CMEPIUS dr. Alenka Flander in rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič.

Za vključitev v mrežo Euraxess se je odločil tudi novoustanovljeni Center odličnosti InnoRenew. Dogovor je podpisala direktorica izr. prof. dr. Andreja Kutnar, ki je izrazila veliko zadovoljstvo in prepričanje, da lahko s sodelovanjem prispevamo k izboljšanju razmer za raziskovalce.
Dr. Alenka Flander in prof. dr. Dragan Marušič. <span style="color: #999999;">Foto: Alen Ježovnik/UP.</span>
Dr. Alenka Flander in prof. dr. Dragan Marušič. <span style="color: #999999;">Foto: Alen Ježovnik/UP.</span>
Dr. Alenka Flander in prof. dr. Dragan Marušič. <span style="color: #999999;">Foto: Alen Ježovnik/UP.</span>
Dr. Alenka Flander in izr. prof. dr. Andreja Kutnar. <span style="color: #999999;">Foto: Alen Ježovnik/UP.</span>
Dr. Alenka Flander in izr. prof. dr. Andreja Kutnar. <span style="color: #999999;">Foto: Alen Ježovnik/UP.</span>
Dr. Alenka Flander in izr. prof. dr. Andreja Kutnar. <span style="color: #999999;">Foto: Alen Ježovnik/UP.</span>
Dr. Alenka Flander, prof. dr. Dragan Marušič in izr. prof. dr. Andreja Kutnar. <span style="color: #999999;">Foto: Alen Ježovnik/UP.</span>