UP FTŠ: ZAČELI BODO Z IZVAJANJEM PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA ZA PRIDOBITEV VISOKOŠOLSKE IZOBRAZBE

Fakulteta za turistične študije – Turistica Univerze na Primorskem (UP FTŠ) je pripravila prilagojen program izobraževanja za pridobitev visokošolske izobrazbe, ki se bo jeseni 2019 začel izvajati v Mariboru, v prostorih Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem (VSGT). Program Management turističnih podjetij omogoča diplomantom višješolskih študijskih programov Gostinstvo in turizem ter Velnes, da nadgradijo svoje znanje in pridobijo nove kompetence na področju vodenja, upravljanja in trženja v gostinstvu in turizmu. Z zaključenim programom UP FTŠ pridobijo študenti naziv »diplomirani/a organizator/ka turizma« in vse pravice, ki iz njega izhajajo. 

Študijski program Management turističnih podjetij v Mariboru je v prvi vrsti namenjen diplomantkam in diplomantom višješolskih programov Gostinstvo (1995), Turizem (1995), Gostinstvo in turizem (2010/11) in Velnes (2015/16). Omogočal bo vpis v višje letnike vsem, ki so uspešno zaključili omenjene programe in si pridobili strokovne nazive po teh programih.

Študij se izvaja kot izredni študij. Pedagoška dejavnost se izvaja dva ali tri dni na teden (med četrtkom in soboto) v sklopih po 5 šolskih ur. Predmeti se izvajajo s praviloma 20 kontaktnimi urami v predavalnici in s pedagoškim procesom v spletnih učilnicah. Predmeti se izvajajo zaporedno in modularno, kar pomeni, da študenti v določenem obdobju izvajajo obveznosti le pri enem predmetu, ki mu po opravljenih obveznostih sledi drugi. Izvajanje kontaktnih ur vključuje tudi gostovanja strokovnjakov in obravnavo primerov dobrih praks v realnem okolju. 

Diplomant/ka visokošolskega študijskega programa Management turističnih podjetij pridobi naziv »diplomirani/a organizator/ka turizma (VS)«.