Ustanovljen je Center odličnosti InnoRenew CoE

Danes so Univerza na Primorskem kot vodilni partner in trije soustanovitelji – nemški inštitut Fraunhofer, ZVKD Slovenije in Zavod za gradbeništvo Slovenije – v prisotnosti ostalih konzorcijskih partnerjev projekta z naslovom »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja« (InnoRenew CoE) podpisali Pogodbo o ustanovitvi Centra odličnosti InnoRenew CoE, gibala za razvoj, gospodarsko rast in mednarodno prepoznavnost primorske regije in Slovenije.

S tem so partnerji InnoRenew CoE pričeli z uresničevanjem ciljev še pred uradnim pričetkom projekta. Za ustanovitev in pričetek delovanja Centra so ustanovitelji vložili lastna sredstva, saj želijo v najkrajšem času odgovorno vzpostaviti institucijo, ki bo prinesla preobrat v raziskave, razvoj in inovacije sektorja. Izkazali so zavzetost za delo in spremembe ter potrdili prepričanje, da so v letu izvajanja prve faze projekta pripravili kakovosten načrt delovanja Centra odličnosti. Pri izvedbi tega načrta bodo s pridom izrabili projektna sredstva iz programa Obzorje 2020 in sredstva, ki jih bo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov zagotovila Republika Slovenija.

Spomnimo, da je bil v začetku meseca prav projekt slovensko-nemškega konzorcija pod vodstvom Univerze na Primorskem (UP) izbran med končnimi 19 finalisti za financiranje na razpisu novega instrumenta Teaming iz okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave in inovacije Obzorje 2020. UP je pridobila skoraj 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za vzpostavitev Centra odličnosti, sredstva Evropske Komisije pa je oplemenitila Vlada RS, ki prispeva še 30 milijonov investicijskih sredstev, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za vzpostavitev in dolgoročno delovanje centra.

UP se je v projektu povezala s Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI), ki bo v projektu deloval kot mentorska institucija, saj je vrhunska ustanova za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso. Skupaj s še sedmimi slovenskimi partnerji (Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) bodo v novem centru odličnosti raziskovali, razvijali in inovirali na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Strateški cilj delovanja je omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva.

Številčen obisk najpomembnejših akterjev na današnjem slavnostnem dogodku še poudarja nujnost ustanovitve novega Centra odličnosti. Dobra zastopanost deležnikov iz gospodarstva potrjuje pravilnost in realističnost usmeritev poslovnega načrta InnoRenew CoE. Le s sodelovanjem s podjetji namreč lahko po izteku podpore iz Bruslja InnoRenew CoE na trgu raziskav, razvoja in inovacij zaživi samostojno in se trajnostno razvija.

Rektor prof. dr. Dragan Marušič je ob današnjem srečanju izrazil zadovoljstvo nad priznanjem Evropske komisije, ki potrjuje mednarodno konkurenčnost univerze in njeno usmerjenost k internacionalizaciji. Dejal je: »Za Univerzo na Primorskem je to najpomembnejši dosežek v vsej njeni trinajstletni zgodovini; to je dejansko kvantni preskok v neko novo fazo razvoja te univerze. Današnji dogodek je posebnega pomena zaradi več razlogov: njene povezanosti z okoljem, njene vizije in usmerjenosti k vidni pozicioniranosti v svetu. Ta največji znanstveni dosežek doslej je po strogo objektivnih kriterijih uspel najprej pri preboju v prvo fazo izvajanja razpisa (med 31 od 169 konkurentov), nato v ožji izbor pozitivno ocenjenih projektov (19 konkurentov), ter končno med 10 projektov, odobrenih za financiranje.« Ob tem se je rektor zahvalil vsem, ki so se pridružili »in s sodelovanjem presegli nekatere slabe značilnosti tega naroda, ki ne zna združiti svojih sil oziroma jih zna združiti samo vsakih dvajset, trideset let«. Dodal je še, da je UP mlada univerza z mladimi ljudmi, ki zmorejo svoje raziskovalne rezultate prenesti v industrijo ob več kot dobrodošli podpori mentorskih institucij.
Udeleženci ustanovitve Centra odličnosti InnoRenew CoE. Foto: UP.

Udeleženci ustanovitve Centra odličnosti InnoRenew CoE. Foto: UP.

Vodja projekta, z današnjim podpisom pogodbe o ustanovitvi Centra odličnosti InnoRenew pa tudi vršilka dolžnosti direktorice centra, izr. prof. dr. Andreja Kutnar, je predstavila vsebino projekta, katerega glavni namen je izvajanje pametnega, trajnostnega in sodobno grajenega okolja za vse generacije, s čimer se želi transformirati Slovenijo v družbo, ki je osredotočena na: trajnostni razvoj, ciklično gospodarstvo, blaginjo ljudi ter uporabo njenih obnovljivih virov in sredstev. Dr. Kutnar, ki ni skrivala navdušenja, je predstavila nadaljnje korake: »Center odličnosti bo v novi stavbi, ki jo bomo zgradili s pomočjo infrastrukturnih sredstev s strani MIZŠ. Upoštevati moramo načela t. i. zelenega javnega naročanja. Področja raziskovanja segajo od obnovljivih materialov – predvsem bomo osredotočeni na les in pa na modifikacijo lesa; do trajnostnega gradbeništva, novih poslovnih modelov in informacijskih tehnologij. Prek teh znanj se bomo osredotočili na kulturno dediščino in pa na restorativno okoljsko ter ergonomsko oblikovanje, ki pomeni kreiranje za uporabnika zdravega grajenega okolja.« Dodala je še, da bodo v prvem letu delovanja centra zaposlili 36 novih sodelavcev, po izteku petletnega obdobja bo po trenutnih načrtih imel center odličnosti okrog 65 sodelavcev, ki ne bodo zgolj iz Slovenije, pač pa se bo vrhunske strokovnjake poiskalo tudi v tujini. (Celoten nagovor lahko preberete tukaj.)

Prof. dr. Bohumil Kasal, direktor Inštituta za lesarstvo Fraunhofer, je poudaril, da si v Centru odličnosti želijo sooblikovati vsebine in vanj prenesti vsaj del lastne uspešne organizacijske strukture. Njihov primarni interes je sodelovanje z univerzami, ki so vir temeljnega znanja. Dodal je še: »Konkurenca je bila huda, a smo pokazali moč svojih idej ter sposobnost, da jih znamo oblikovati in sporočati. Čaka pa nas še zahtevnejši del: samo idejo uresničiti, kar pomeni, da moramo zgraditi center, vzpostaviti infrastrukturo, nabaviti ustrezno opremo in laboratorije, predvsem pa moramo sedaj pritegniti najboljše ume iz regije in širše. Pravo delo se začne zdaj!«

Dr. Tomaž Boh, državni sekretar z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je predstavil pomen projekta InnoRenew za preboj slovenske znanosti in izrazil podporo konzorciju: »Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v projektu videlo priložnost, da s strani nemškega Inštituta za lesarstvo Fraunhofer (Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut) pritegnemo prakse in znanja, ki jih v Sloveniji še nimamo. To bo priložnost tako za ministrstva, kot za univerzo in njene konzorcijske partnerje.« Ker je bil projekt uspešen tudi v naslednjem koraku, bo ministrstvo, po besedah dr. Boha, zagotovilo sredstva v dvakratni višini zagotovljenih sredstev s strani Evropske komisije, to je do 30 milijonov evrov infrastrukturnih sredstev. Dr. Boh je še izpostavil pomembnost tega dosežka za celotno Slovenijo. (Celoten nagovor lahko preberete tukaj.)

Državni sekretar z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP), mag. Marjan Podgoršek, je povedal: »Slovenija je letos formalno prevzela vodenje mehanizma za usklajevanje sodelovanja na področju gozdarstva med Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope v okviru tako imenovane pobude 16+1. Mehanizem želi pod sloganom »Nove zelene sinteze« med sodelujočimi državami spodbujati integrirano sodelovanje deležnikov javnega in zasebnega sektorja s področja gozdarstva in gozdno - lesne verige, kakor tudi z ostalimi sektorji. Posebej bi želel poudariti, da je podpora čezmejnemu in medsektorskem sodelovanju med javnimi in zasebnimi deležniki ključnega pomena za uspešno delovanje mehanizma, zato se odločno zavzemamo za spodbujanje mreženja gozdno-lesne verige, tako na regionalni kot globalni ravni. Mehanizem je torej komunikacijska vez med sodelujočimi na področju gozdno-lesne verige, sektorskih politik in raziskovalnih projektov ter platforma za stike in mreženje deležnikov javnega in zasebnega sektorja.« (Celoten nagovor lahko preberete tukaj.)

Jože Prikeržnik, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (MGRT), je potrdil, da je projekt InnoRenew CoE zagotovo eden od najpomembnejših za resničen preboj slovenske lesne industrije: »Podjetja v slovenskem prostoru potrebujejo partnerja, ki jim bo pomagal na razvojnem področju, trženju, dizajnu, inovacijah, in sedaj ga imajo. Vsi se zavedamo, da je v današnjem času pomembno, da smo na tržišču boljši od konkurence. Za to, da vemo, kje, kdaj in kako smo lahko boljši, pa je potrebno veliko znanja, trdo delo in strokoven pristop.« (Celoten nagovor lahko preberete tukaj.)

Novinarske konference so se udeležili sogovorniki in drugi partnerji konzorcija – dr. Silvo Hribernik z Univerze v Mariboru, Janez Kromar, direktor Centra za konservatorstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Dušan Zupančič, izvršni direktor Zavoda E-OBLAK, dr. Agnes Šömen z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Matej Gojčič, namestnik direktorice za razvoj in splošne zadeve Regionalne razvojne agencije Ljubljanske razvojne regije, izr. prof. dr. Andraž Legat, direktor Zavoda za gradbeništvo Slovenije, in mag. Mateja Mešl, direktorica Inštituta za celulozo in papir – ter številni vabljeni gostje, med njimi podžupana Mestne občine Koper, Peter Bolčič, in Občine Izola, Gregor Perič, podžupanja Občine Piran, Meira Hot, predsednik Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja, dr. Draško Veselinovič, direktor Regionalnega razvojnega centra, gospod Giuliano Nemarnik, predstavniki medijev in drugi.

Po zaključku je sledil podpis pogodbe o ustanovitvi Centra odličnosti InnoRenew ob leseni maketi logotipa projekta in sodelujočih institucij, s čimer je bila tudi simbolno prikazana glavna tematika nastajajočega centra – uporaba materiala iz obnovljivih virov za grajeno bivalno okolje.

Polno ime Centra odličnosti InnoRenew CoE je Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE), v angleščini Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre Of Excellence (InnoRenew CoE). Kratica InnoRenew CoE izhaja iz besed innovation (inovacije), renewable (obnovljiv) in center of excellence (center odličnosti).Preberite tudi: