Večjezična vzgoja v kulturno raznolikih okoljih

Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem se je 29. in 30. septembra 2017 odvijala prva mednarodna konferenca združenja MultiLingNet Večjezična vzgoja v kulturno raznolikih okoljih (Multilingual Education in Linguistically Diverse Contexts – MELDC17).

55 predavateljev in 20 držav z vsega sveta je v bogatem konferenčnem programu predstavilo rezultate svojih raziskav s področja jezikovnih in sociolingvističnih vidikov večjezičnega poučevanja v okoljih, kjer živi kulturno raznoliko prebivalstvo. V dobi globalizacije in povečanega srečevanja ljudi iz najrazličnejših jezikovnih in kulturnih okolij je zmožnost sporazumevanja v več jezikih nadvse pomembna prednost. Hkrati vemo, da je učenje jezikov ožjega in širšega okolja način, da spoznamo kulture v naši okolici, tiste staroselske in tiste, ki se v naše okolje šele naseljujejo.

Osrednja predavatelja, prof. dr. Christine Hélot in prof. dr. Jean-Marc Dewaele, sta poudarila, da večjezičnost lahko jemljemo kot osrednjo prvino vzdržnega razvoja družbe.

Predstavniki 32 različnih univerzitetnih ustanov z vsega sveta so ocenili konferenco kot zelo pomembno in UP FHŠ kot odlično gostiteljico dogodka.

Dr. Neva Čebron, UP FHŠ