Vpis in zaposlovanje tujih državljanov na Univerzi na Primorskem

Sredi prejšnjega tedna, 15. marca 2018, sta Univerza na Primorskem in Center odličnosti InnoRenew, v sodelovanju z Evropsko mrežo raziskovalcev Euraxess in Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programa izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), izvedla posvet za predstavnike obalnih upravnih enot »Vpis in zaposlovanje tujih državljanov na Univerzi na Primorskem«.

Univerza na Primorskem in Center odličnosti InnoRenew sta predstavila načrte zaposlovanja tujih državljanov in pridobivanja študentov iz tujine, predstavnica CMEPIUS pa strateške usmeritve evropskega in slovenskega raziskovalnega in visokošolskega prostora. Na posvetu so si deležniki izmenjali stališča glede težav, s katerimi se tako visokošolske institucije kot upravne enote soočajo v praksi pri izvedbi postopkov, potrebnih za pridobivanje ustreznih dovoljenj za bivanje in delo za tujce, ki pri nas študirajo oziroma delajo. Z medsebojnim konstruktivnim sodelovanjem nameravajo prispevati k odpravi ovir pri delu in izboljšati svoje aktivnosti pri podpori kandidatom iz tujine za študij oziroma delo pri nas.