Za september napovedujemo: Teden sredozemske obale

Ob današnjem svetovnem dnevu oceanov vas vabimo, da se nam pridružite na tradicionalnem Tednu sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU, ki ga Slovenija organizira od 20. do 23. septembra 2017 na Slovenski obali. Med organizatorji je tudi Univerza na Primorskem.

Tudi letos bomo veliko pozornosti namenili razpravi različnih deležnikov o pomenu morja in morske obale, njunih naravnih virov in gospodarskih potencialov, opozarjali na tveganja, ki jim je obala izpostavljena – tako naravnih kot tistih, ki so posledica človekove dejavnosti, ter krepili zavest o pomenu morja in obale za kvalitetno življenje vseh.

Napovedujemo večdnevne aktivnosti in dogodke, ki se bodo izvajali v sodelovanju več institucij.

Dan sredozemske obale tradicionalno poteka 25. septembra od leta 2007 dalje v vseh sredozemskih državah. 25. september je bil izbran tudi v čast Slovenije, ki je na ta dan leta 2009, kot prva med sredozemskimi državami, ratificirala Protokol o integriranem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju, ki spodbuja celostno upravljanje obalnih območij kot optimalen politični okvir za doseganje trajnostnega razvoja. Od takrat dalje ena izmed držav Sredozemlja letno organizira osrednjo prireditev, dogodki pa se zvrstijo v vseh sredozemskih državah.

V Sloveniji večdnevni dogodek postavljamo v okvir sodelovanja makroregionalnih strategij Evropske unije, saj se ravno pri nas stikajo Podonavska, Jadransko-jonska in Alpska makroregija.

Okvirni program letošnjega Tedna sredozemske obale z osrednjo mislijo »Živeti z morjem«, ki je namenjen širši in strokovni javnosti, je naslednji:20. 9. Slavnostna otvoritev
Problemska okrogla miza
Predstavitev aktualnih projektov
Konferenca o medijih in komunikaciji makroregionalnih strategij
21. 9. Konferenca o medijih in komunikaciji makroregionalnih strategij
22. 9. Delavnice na izbrane teme, povezane s pomorskim prostorskim in razvojnim načrtovanjem
23. 9. Čista obala 2017 – čistilna akcija
Zaključek Tedna sredozemske obale v Sloveniji 2017

Vse nadaljnje informacije o dogodkih bodo na voljo na spletni strani strategije Evropske unije za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR).

Vabimo vas tudi, da si ogledate video Zeleni obali naproti – primer Slovenije, ki prikazuje dosežke Slovenije na področju integriranega upravljanja obalnih območij.

https://youtu.be/Ka1CfYhWXDg