Začel se je ECCO XXX, mednarodna konferenca kombinatorične optimizacije

Sinoči se je v koprski Armeriji uradno pričelo letošnje srečanje raziskovalcev s področja kombinatorične optimizacije ECCO (European Chapter on Combinatorial Optimization). Na njem bo do sobote, 6. maja, več kot sto udeležencev predstavilo svoje prispevke o najnovejših raziskavah in izkušnjah iz reševanja realnih problemov kombinatorične optimizacije, kot tudi temeljna spoznanja teoretičnih osnov.

Letno srečanje ECCO prireja združenje The Association of European Operational Research Societies – EURO, ki je na jubilejno 30. izvedbo sestanka povabilo sorodno kitajsko združenje Operations Research Society of China (ORSC). V Kopru se tako med 3. in 6. majem ob številnih evropskih mudi tudi veliko kitajskih znanstvenikov.

Konferenca ECCO XXX Koper 2017, slušatelji

»Letošnji ECCO je prava platforma akademske izmenjave med Kitajsko in evropskimi državami, ki bo imela učinke na obeh straneh,« je prepričan dr. Xiaodong Hu, predsednik ORSC. Po mnenju dr. Silvana Martelle, predsedujočega srečanju, pa gre za »globalno izmenjavo idej o najnovejših dosežkih na področju kombinatorične optimizacije«.

Cilj konference je promocija dela na področju kombinatorične optimizacije v širši znanstveni skupnosti z namenom, da se poveča interakcija med raziskovalci na različnih področjih. Udeleženci bodo prisluhnili prispevkom o eksaktnih in hevrističnih oziroma metahevrističnh algoritmih, ki uporabljajo algoritmične tehnike, kot so celoštevilsko programiranje, globalna optimizacija, stohastično celoštevilsko programiranje, večkriterijsko programiranje in podobno.

Konferenca ECCO XXX Koper 2017, slušatelji

Program (objavljen je na tej povezavi) bodo obogatila štiri predavanja uglednih znanstvenikov:

  • Robert Bixby (Gurobi Optimization, Inc.): Progress in Linear and Mixed-Integer Programming,

  • Xiaotie Deng (Shanghai Jiaotong University): Constructive Output of Existentially Proved Structure in Combinatorics,

  • Bernard Ries (University of Fribourg): On some graph modification problems,

  • Gerhard J. Woeginger (RWTH Aachen): Lower bound techniques for algorithmic problems.


Konferenco organizirata oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

Konferenca ECCO XXX Koper 2017, predavanje Andreja Brodnika

Prof. dr. Andrej Brodnik, koordinator konference: »Bližina med računalništvom in informatiko ter matematiko, ki jo zasledujemo na Univerzi na Primorskem, prinaša tesno povezavo med teorijo in prakso: praktične probleme modeliramo v abstraktni problem, ga teoretično rešimo in končno rešitev učinkovito uporabimo v praksi. Prav to odraža tudi konferenca ECCO. Naj poudarim, da probleme kombinatorične optimizacije vsakodnevno srečujemo v logistiki, bioinformatiki, kemoinformatiki, farmaciji in še marsikje drugje. Dogodek bo lepa priložnost za raziskovalce in študente Famnita, da pridejo v neposreden in pristen stik z najboljšimi raziskovalci na področju.«