Zaživel je Startup Koper Capodistria

V četrtek, 15. junija 2017, so akterji podpornega okolja v Kopru podpisali Izjavo o sodelovanju na področju spodbujanja inovativnosti, podjetništva in konkurenčnosti med mladimi v Mestni občini Koper. Ob otvoritvi je bil naznanjen tudi razpis natečaja Startup Koper Capodistria, ki je namenjen mladim do 35. leta: tako dijakom srednjih šol s sedežem v Mestni občini Koper in študentom Univerze na Primorskem kakor tudi drugim občanom Mestne občine Koper.

Podpisniki – Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP), Središče Rotunda, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Center mladih Koper, Regionalni razvojni center Koper in Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper – so vzpostavili skupno podporno okolje Startup Koper Capodistria, katerega aktivnosti bo v letu 2017 financirala Mestna občina Koper. Ugotavljajo, da sta inovativnost in start-up podjetništvo pomembno gonilo razvoja, ekonomske rasti in izboljšanja konkurenčnosti ter zmanjševanja stopnje brezposelnosti. Inovativnost in startup ekosistemi pa velikokrat ne dosegajo svojega potenciala ravno zaradi pomanjkanja komunikacije med ključnimi akterji, zaradi česar je oblikovanje skupne platforme za zagonska podjetja v Mestni občini Koper eden od pomembnejših ukrepov za spodbujanje mladih in drugih pri razvoju podjetniške poti.

S podpisom izjave se podpisniki v splošnem zavezujejo, da bodo promovirali podjetniško kulturo in med mladimi razvijali kompetence, ki so potrebne za podjetništvo, obenem pa zagotavljali tudi uspešno identifikacijo podjetniških priložnosti in rešitev, kar bo izvedeno v okviru podpornih podjetniških aktivnosti. Podpis izjave je uvod v dolgotrajno sodelovanje med ključnimi akterji podpornega podjetniškega okolja v Kopru in širši regiji.

Poleg tega je bil ob otvoritvi naznanjen razpis natečaja Startup Koper Capodistria, ki je namenjen mladim do 35. leta. Ti bodo reševali podjetniške izzive, ki bodo prepoznani kot relevantni na območju Mestne občine Koper in bodo predlagani tako s strani občine same kakor iz različnih gospodarskih podjetij. Natečaj bo prijaviteljem omogočil sodelovanje na dogodkih, kot so podjetniška šola, motivacijski dogodki v sodelovanju z gospodarstvom in razna tekmovanja, ter tudi mentoriranje na različnih področjih. Udeležence natečaja čakajo nagrade v vrednosti 5.000 evrov, glavna nagrada pa je obisk pospeševalnikov weXelerate in Talent Garden na Dunaju.

Direktor UIP Dorijan Maršič ob tem pravi:

Mestna občina Koper je prepoznala potencial, ki ga nudimo obstoječe institucije inovativnega in podjetniškega podpornega okolja. Skupaj lahko usmerimo potenciale mladih v reševanje konkretnih izzivov, lokalna skupnost in gospodarstvo pa bosta dobila rešitve, ki bodo lahko zasnova novim podjetniškim iniciativam.Na otvoritvenem dogodku ob zagonu podjetniškega podpornega okolja in podpisa izjave v Centru mladih Koper sta prisotnim svojo podjetniško pot predstavila tudi mlada podjetnika. Mitja Šafar, soustanovitelj podjetja Ensol 360, d. o. o., ki se ukvarja z inženiringom in proizvodnjo gokart stez, postavljenih od ZDA do Kitajske, je predstavil podjetje, ki trenutno (po štirih letih) zaposluje 58 oseb. Žiga Godina pa z Bitnot, d. o. o., sodeluje pri promociji in zbiranju sredstev: s pametno ključavnico Teodoor so v okviru kampanje na Kickstarterju zbrali 220.00 evrov, kar je dvakrat več, kot so si zastavili.
Mitja Šafar in Žiga Godina. Foto: Emma Garnier/PiNA.

Mitja Šafar in Žiga Godina. Foto: Emma Garnier/PiNA.

Maja Zadel, UIP