Združitev znanj treh institucij za izvajanje naravoslovnih izobraževalnih seminarjev

Na Debelem rtiču je bilo 10. maja vzpostavljeno novo sodelovanje med Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem (UP PEF), UMMI – Zavodom za izobraževanje Koper ter Mladinskim zdraviliščem in letoviščem Rdečega križa Slovenije Debeli rtič (MZL RKS), ki bo na področju osnovnošolskega izobraževanja prineslo nove vsebine.

Tri različne lokalne institucije so podpisale pogodbo o sodelovanju, na podlagi katere bodo organizirale in izvajale izobraževalne seminarje in delavnice s področja naravoslovja, ki bodo v prihodnje namenjene tako strokovni javnosti kot otrokom in mladostnikom. Tovrstno sodelovanje je pomembno tako za lokalno skupnost kot za vseslovenski izobraževalni sistem. Povezovanje predstavlja združitev znanja s fakultete, strokovnjakov z zavoda in neokrnjenega okolja Debelega rtiča.

UP PEF bo aktivnosti izvajala v okviru svojega Centra za vseživljenjsko učenje (CVŽU UP PEF) ki z organizacijo seminarjev za strokovno javnost in neformalnih oblik učenja za raznoliko ciljno populacijo izvaja dejavnosti, ki prispevajo k razvoju družbe znanja tako na regionalni kot tudi nacionalni ravni.

Zavod UMMI pa povezuje strokovnjake s področja naravoslovja in umetnosti z mladimi ter razpolaga z dolgoletno prakso organizacije in promocije taborov, seminarjev in drugih dejavnosti, povezanih z izobraževanjem otrok in mladostnikov.

MZL RKS Debeli rtič je najprimernejše lokalno okolje za izvajanje naravoslovnih vsebin, saj ponuja enkratno lego in blagodejno mikroklimo. Poleg tega razpolaga z ustreznimi prostorskimi in nastanitvenimi kapacitetami in za izobraževalne dogodke ponuja vse potrebne vzvode. V sklopu svojih programov že več kot 20 let organizira tudi šole v naravi z naravoslovno vsebino. Tu je idealna lokacija za spoznavanje obmorske flore in favne ter življenja v morju, saj se v varovanem okolju vsak mali obiskovalec lahko posveti spoznavanju naravnih vrednot in vseh živih bitij na tem območju.

S podpisom pogodbe se pričenja novo razvojno obdobje naravoslovnih programov, ki se bodo izvajali na tem območju. Že 22. in 23. septembra bodo za osnovnošolske učitelje izvedli prvi skupni seminar Raziskovanje življenja v morju in ob njem. Udeleženci se bodo seznanili z raziskovalnim, izkustvenim in eksperimentalnim delom v naravi, saj je seminar namenjen spoznavanju živalstva in rastlinstva, ki je značilno za slovensko obalo. Poleg tega se bodo seznanili tudi z didaktičnimi priporočili za izvajanje pouka na prostem in z drugimi aktivnostmi, ki jih lahko v okviru šole izvajajo na obali Debelega rtiča.

Vabljeni tudi k ogledu oddaje RTV SLO TV Koper Capodistria Primorska kronika 10. maja 2017 (od 14'23'' dalje).

Andreja Sopič, UP PEF