Z veččutnimi delavnicami do bolj ohranjene narave in kvalitetnejšega okolja

Študenti Pedagoške fakultete UP skupaj s študenti Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP in člani društva BIODIVA že od junija 2017 v sklopu razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) sodelujejo pri projektu Z veččutnimi delavnicami do bolj ohranjene narave in kvalitetnejšega okolja v Mestni občini Koper.

Študentje so v prvih dveh mesecih projekta s pomočjo koordinatorja projekta Matica Jančiča in strokovnega sodelavca Martina Seniča ter pod mentorstvom doc. dr. Nataše Dolenc Orbanić in izr. prof. Bojana Lazarja pripravili vrsto delavnic za otroke in predavanj za odrasle. Tako delavnice kot predavanja so razdelili na dva sklopa. V prvem so obiskovalcem predstaviti koncept življenja brez odpadkov zero waste in problematiko mikroplastike, v drugem pa biodiverziteto Istre.

Delavnice, ki so od idejne zasnove preko priprave materiala in same izvedbe v celoti plod študentov, so bile naslednje:

  • Igra spomin: z različnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami Istre v treh težavnostnih stopnjah.

  • Veččutna pot: razdeljena je na tri dejavnosti, pri katerih poskušamo v otrokovo spoznavanje značilnih rastlin in živali vključiti vsa čutila.

  • Reševanje ogroženih dvoživk: udeleženci se naučijo, zakaj se dvoživke dvakrat letno selijo, ob tem pa žabam (tokrat papirnatim) pomagajo prečkati cesto.

  • Lov na rastline: udeleženci ob zemljevidu poskušajo najti določene rastlinske vrste, se o njih nekaj naučijo in pridobijo tudi nekaj izkušenj iz orientacije.

  • Pravilno ločevanje odpadkov: udeleženci na sprehodu ob obali pobirajo najdene odpadke in jih nato razvrstijo v ustrezne koše (oblikovani v živali) ter se obenem seznanijo s pomenom ločevanja in recikliranja odpadkov.

  • Sajenje domorodnih rastlin in zelišč v lončke, izdelane iz odpadkov: pri tej delavnici sta združeni tako tematika problematike odpadkov kot biodiverzitete Istre.

  • Predavanje o gospodinjstvu brez odpadkov: namenjeno je predvsem odraslim, ki se lahko seznanijo z načini zmanjševanja porabe plastike v lastnem gospodinjstvu.

Igra spomin. <span style="color: #999999;">Foto: Nataša Dolenc/UP PEF.</span>
Igra spomin. <span style="color: #999999;">Foto: Nataša Dolenc/UP PEF.</span>
Veččutna pot. <span style="color: #999999;">Foto: Nataša Dolenc/UP PEF.</span>
Veččutna pot. <span style="color: #999999;">Foto: Nataša Dolenc/UP PEF.</span>
Veččutna pot. <span style="color: #999999;">Foto: Nataša Dolenc/UP PEF.</span>
Lov na rastline. <span style="color: #999999;">Foto: Nataša Dolenc/UP PEF.</span>
Študentje so delavnice in predavanja izvajali že v avgustu (glej prispevek Spoznavanje narave in okolja z vsemi čutili), največ pa so jih izvedli v septembru, in sicer v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, po osnovnih šolah, v Centru mladih Koper in v prostorih Univerze na Primorskem v Livadah v okviru Evropske noči raziskovalcev.

Delavnice so bile nova, predvsem pa pomembna izkušnja za študente, ki bodo znanje, tako s področja obdelanih tematik kot tudi s področja izpeljave projekta ter dela z otroki in odraslimi, zagotovo lahko v veliki meri izkoristili pri svojem nadaljnjem študijskem in poklicem delu.

Matija Jenko, študent 3. letnika Razrednega pouka na UP PEF
Program Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projeki za družbeno korist 2016–2018 (ŠIPK) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS razpisal 31. marca 2017. Projektno delo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je namenjeno povezovanju visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju ter razvoj ustreznih kompetenc mladih za olajšanje prehoda med izobraževanjem in trgom dela. à Logotipi partnerjev.