13 NOVIH PROJEKTOV V SODELOVANJU MED SLOVENIJO IN ZDA

Univerza na Primorskem je bila ponovno uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA, tokrat za obdobje od leta 2019 do 2021. Njihovi raziskovalci se podpisujejo kar pod 13 od skupno 99 odobrenih projektov slovenskim raziskovalnim ustanovam. Devet so jih pridobili matematiki iz Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) in Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), po enega na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) in Fakultete za management Univerze na Primorskem (UP FM) ter dva InnoRenew CoE.

To pomeni, da bodo raziskovalci do konca leta 2021 z gostovanji še okrepili sicer že uspešna sodelovanja z naslednjimi raziskovalnimi ustanovami: Mississippi State University, The Massachusetts College of Liberal Arts (MCLA), Colorado School of Mines, Rutgers University, University of Delaware, Troy University, National Institutes of Health, University of Alaska Fairbanks, The City University of New York, Institute for Global and Policy at Harvard Law School, College of William & Mary and University of Vermont.

Raziskovalci univerze so bili na tovrstnem razpisu uspešni že lani, ko so za sodelovanje z ZDA med letoma 2018 in 2020 pridobili 10 projektov.

Tudi tokrat jim želimo uspešno raziskovanje in sodelovanje s tujimi institucijami.

Več o projektih:

Slobodan Filipovski

Problem kletk, UP IAM & Mississippi State University

Nino Bašić

Kemijski grafi na steroidih, UP IAM & The Massachusetts College of Liberal Arts (MCLA)

Karla Ferjančič

Gibanja z racionalnimi zlepki nizkih stopenj, UP IAM & Mississippi State University

Nina Chiarelli

F-WORM barvanja v hereditarnih grafovskih razredih, UP IAM & Troy University

Istvan Kovacs

Grafi, politopi in konfiguracije, UP IAM & University of Alaska Fairbanks

Safet Penjić

Algebraične karakterizacije in kombinatorične lastnosti (ne)regularnih grafov s tankim modulom s krajiščem nič, UP IAM & University of Delaware

Graham Luke Morgan

Razlikovalno število grafov, UP IAM & College of William & Mary

Matjaž Krnc

Nekateri problemi na hipergrafih, grafih ter igrah, UP FAMNIT & Rutgers University

Dušanka Janežič

Razvoj računalniških algoritmov za simulacije molekulske dinamike makromolekul, UP FAMNIT & National Institutes of Health

Martina Blečić Kavur

Družbene elite v pozni bronasti dobi, UP FHŠ & The City University of New York

Matjaž Nahtigal

Razvoj ameriškega federalizma in primerjava z razvojem evropske integracije (vpliv Brexita), UP FM & Institute for Global and Policy at Harvard Law School

Iztok Šušteršič

Potresna analiza visokih lesenih zgradb, InnoRenew CoE & Colorado School of Mines

David Brian DeVallance

Tehnologija lesnih sekancev na področju živinoreje z visoko rabo za izboljšanje kakovosti vode, InnoRenew CoE & University