BIOPSIHOLOGI: DIPLOMANTI S ŠIROKIM IN RAZNOLIKIM ZNANJEM

Biopsihologi imajo interdisciplinarno znanje in kompetence za delo ter študij na različnih področjih – tako bi lahko povzeli misli in pričevanja, ki smo jih lahko slišali v četrtek, 4. decembra 2019, ko je na UP FAMNIT potekalo odprto srečanje z naslovom Odprimo vrata (bio)psihologiji: študenti ter diplomanti na stičišču humanistike in naravoslovja. Cilj srečanja, ki sta ga skupaj organizirala Karierni center UP in Oddelek za psihologijo UP FAMNIT, je bil predstavitev dodiplomskega in magistrskega študija Biopsihologija ter magistrskega študija Uporabna psihologija preko (kariernih) zgodb diplomantov in sedanjih študentov.

Na začetku srečanja je dr. Vesna Jug najprej predstavila specifike vseh treh programov kot tudi zanimive teme zaključnih del, iz katerih je razvidno, kako raznolika področja pokrivajo vsi tri študijski programi. Biopsihologija je namreč integrativna veda, ki omogoča vpogled v poznavanje biološkega ozadja psiholoških pojavov. Če to znanje s področja nevroznanosti, psihologije in biologije združimo še s psihologijo (v tem primeru na magistrskem študijskem programu Uporabna psihologija), so možnosti zaposlitve res številne. Diplomanti omenjenih programov so danes zaposlenih v različnih organizacijah, centrih, nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem, z zdravjem starostnikov in v mladinskem sektorju, vedno več pa se zaposlujejo v kadrovskih službah in na področju športa.

Nekaj kariernih zgodb je bilo predstavljenih tudi na srečanju: Tjaša Kunavar je na primer po diplomi iz Biopsihologije izbrala podiplomski študij psihologije in računalništva na Univerzi v Birminghamu in je danes doktorska študentka na Mednarodni podiplomski šoli Inštituta Jožefa Stefana, kjer je tudi zaposlena na Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko. Hana Skrt je po študiju Biopsihologije izbrala magistrski program Uporabna psihologija, danes pa je zaposlena na Kariernem centru UP, kjer se ukvarja s svetovanjem in izvajanjem različnih delavnic. Isto študijsko, a drugačno poklicno pot pa je ubrala Natalija Žlavs, ki je v času izobraževanja nabrala veliko različnih projektnih izkušenj in je danes zaposlena v mladinskem sektorju.

Pestrost programa in raznolika aplikativnost znanja je bila razvidna tudi v predstavitvi številnih aktivnosti, ki jih študenti izvajajo tako v obliki projektov kot tudi kot prostovoljci ter v okviru Društva študentov biopsihologije.

Srečanje je obogatilo predavanje prof. dr. Vladimirja Takšića z naslovom Pomen čustvene inteligentnosti v delovnem okolju, sklenilo pa se je s sproščenim a pomembnim mreženjem, saj so študente in diplomante želeli spoznati predstavniki različnih zavodov, društev in organizacij, ki se ukvarjajo z delom in raziskovanjem na področju duševnega zdravja in nevroznanosti kot tudi na področju dela s starostniki, mladimi in otroki.