Dr. Andraž Teršek prejel priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju

Slovenska znanstvena fundacija za odličnost v komuniciranju in promoviranju slovenske znanosti je na 16. slavnostni akademiji podelila priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2016. Med prejemniki priznanja je tudi izr. prof. dr. Andraž Teršek, visokošolski učitelj na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Slovenska znanstvena fundacija od leta 2003 podeljuje priznanji Komunikator/-ica znanosti in Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju. Slednje, ki ga je izr. prof. dr. Andraž Teršek prejel že za leto 2013, je najvišje priznanje za raziskovalce, umetnike, učitelje in novinarje, ki se odlikujejo v komuniciranju znanosti z različnimi javnostmi. Priznanje prejmejo posamezniki, ki promovirajo znanost skozi različne medije, na različne načine in različnim populacijam. Za leto 2016 so priznanje poleg izr. prof. dr. Andraža Terška prejeli tudi dr. Marcos Bavdaž, Branko Bakan, prof. dr. Ivan Krajnc, dr. Vid Podpečan, prof. dr. Boštjan Pokorny, prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Martina Orlando Bonaca, dr. Borut Mavrič, mag. Domen Trkov, Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in TV Idea – Kanal 10, d. o. o., Murska Sobota.

Izr. prof. dr. Andraž Teršek se je v slovenski akademski, strokovni in splošni javnosti v zadnjem desetletju utrdil kot pronicljiv mislec, kritičen intelektualec in aktiven državljan. V prvi vrsti pa je zadnje desetletje zaznamoval kot prepričljiv in verodostojen predstavnik strokovne suverenosti na področju pravoslovja. Z izkazano in dokazano lucidnostjo kritičnega mišljenja, podprtega z znanjem, si je v širši javnosti, kjer nastopa predvsem v vlogi ustavnika in pravnega filozofa, prislužil oznako predstavnika »pravniške avantgarde« in pripadnika še preozke skupine mlajših intelektualcev, ki naznanjajo novi filozofski in tehnični prehod generacij. Pri svojem javnem pedagoškem, publicističnem in razpravnem delu še naprej neomajno vztraja pri argumentirani in konstruktivni kritiki družbenega sistema, političnega odločanja in pravnih praks, samokritično pa tudi univerzitetne sfere in procesov vzgoje in izobraževanje.