Jonatan Vinkler prometej znanosti, Vita Poštuvan finalistka za komunikatorico znanosti

Na začetku tedna so bila na slavnostni akademiji Zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije v Prešernovi dvorani SAZU podeljena priznanja posameznikom in skupinam, ki so se v preteklem letu najbolj odlikovali v promociji in komunikaciji znanosti in znanstvenih dosežkov. Eden od prejemnikov priznanja prometej znanosti za odličnost v komuniciranju je izr. prof. dr. Jonatan Vinkler z Oddelka za slovenistiko UP FHŠ. Doc. dr. Vita Poštuvan z UP IAM je prejela listino za finalistko izbora za komunikatorja znanosti.

Slovenska znanstvena fundacija vsako leto v novembru objavi razpis za zbiranje nominacij za podelitev dveh vrst nacionalnih priznanj posameznikom, ki so se v slovenskem prostoru najbolj odlikovali v promociji in komunikaciji znanosti in znanstvenih dosežkov.

  • »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« se podeljuje od leta 2003 dalje. Nominiranci so lahko posamezniki, skupine ali organizacije, ki so se v preteklem obdobju odlikovali v komuniciranju znanosti in za tovrstno odličnost še niso prejeli javnega nacionalnega priznanja.

  • »Komunikator(ica) znanosti leta« se podeljuje od leta 2013 dalje in je enoletni častni naziv, ki ga prejme izbran posameznik za izjemen uspeh v komuniciranju znanosti z določeno javnostjo, ki sestavlja slovensko družbo (splošna, strokovna, politična …), in to v katerikoli obliki v preteklem letu.


Prometej znanosti


Letos je prometeja za življenjsko delo pri komuniciranju kemijske in farmacevtske znanosti in tehnologije v okviru Krkinih nagrad je prejel kemik prof. dr. Miha Japelj.

Poleg tega je bilo podeljenih še 11 priznanj prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za obdobje od leta 2015 do 2017. Med prejemniki je tudi literarni in kulturni zgodovinar izr. prof. dr. Jonatan Vinkler, visokošolski učitelj in raziskovalec na Univerzi na Primorskem.
Jonatan Vinkler. Foto: Aleksander Lilik/Wikimedia (CC BY-SA 2.5 SI).

Jonatan Vinkler. Foto: Aleksander Lilik/Wikimedia (CC BY-SA 2.5 SI).

Jonatan Vinkler je dokončal študij slovenskega jezika in književnosti ter primerjalnega slovanskega jezikoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani, za diplomo o Slovanskem narodopisu Pavla Josefa Šafaříka pa prejel študentsko Prešernovo nagrado. Na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi je marca 2001 obranil doktorsko disertacijo z naslovom Pavel Josef Šafařík, Slovanský národopis a slovinská kultura, Karlova univerza ga je maja 2001 promovirala v univerzitetni naziv doctor philosophiae (PhDr.). Decembra 2004 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo Češko-slovenski in slovensko-češki slovstveni stiki v 19. stoletju in bil aprila 2005 promoviran v naziv doktorja znanosti s področja literarnih ved. Poleg znanstvenega dela se je uveljavil kot lektor in urednik pri Založbi Nova revija (2000–2010), Društvu slovenskih skladateljev, Educi, Rokusu, Pedagoškem inštitutu, Slovenskem društvu raziskovalcev šolskega polja in Založbi Univerze na Primorskem, ki jo vodi kot glavni urednik. Kot urednik aktivno sodeluje tudi pri izdajanju Zbranih del Primoža Trubarja.

Raziskovalno ga priteguje kulturna, slovstvena in intelektualna zgodovina Srednje Evrope od 16. do 19. stoletja, zlasti področje slovensko-čeških slovstvenih stikov. V letu 2009 je ob infrastrukturni podpori Pedagoškega inštituta razvil izvirno platformo za digitalno izdajanje najzahtevnejših knjižnih projektov Digitalno knjižnico. Je tudi avtor letošnje razstave v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani z naslovom Beseda božja ostane na veke. Kot izredni profesor predava na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem.

Več o življenju in delu ter objavah Jonatana Vinklerja tukaj. Utemeljitev predloga Univerze na Primorskem za izbor je tukaj.

Prejemniki ostalih prometejev znanosti so: fizik prof. dr. Matjaž Perc, astrofizik prof. dr. Tomaž Zwitter, biologinja prof. dr. Nina Gunde Cimerman, dr. Blaž Likozar, elektronik prof. dr. Matjaž Gams, farmacevtka doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk, Jadranka Jezeršek Turnes, literarni zgodovinar prof. dr. Igor Saksida, ki predava tudi na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, psihologinja prof. dr. Eva Boštjančič ter entomolog in muzejski svetnik dr. Tomi Trilar.

Komunikator(ica) znanosti


Naziv komunikatorica znanosti leta 2017, ki je bil tokrat podeljen petič, je prejela dolgoletna novinarka in urednica Dela Silvestra Rogelj Petrič, ki je bila pred 32 leti pobudnica za nastanek priloge Znanost, še danes edine redne tovrstne priloge v dnevnem časopisju.

V ožji krog letošnjega izbora se je uvrstila tudi doc. dr. Vita Poštuvan z Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem. Psihologinja Vita Poštuvan, ki je bila prejemnica prometeja znanosti za leto 2014, je tokrat prejela listino za finalistko izbora za komunikatorico znanosti leta 2017.
Vita Poštuvan. Foto: Živ? Živ!

Vita Poštuvan. Foto: Živ? Živ!

Vita se intenzivno ukvarja s preučevanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja in promocijo duševnega zdravja, z implementacijo novih preventivnih programov v Sloveniji in klinično-svetovalnim delom. Izkušnje ima z delom v zdravstvu, s terapevtskim delom z ljudmi v stiskah in razbremenitvah v kriznih situacijah, strokovno je delala v Avstriji, na Japonskem, Kitajskem in v Indiji.

Na Univerzi na Primorskem (Inštitut Andrej Marušič) je namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora in vodi klinično-raziskovalno delo. Trenutno je predstavnica Slovenije pri Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora (IASP) in sovoditeljica Posebne interesne skupine za žalovanje in postvencijo pri tej organizaciji.

Na UP FAMNIT sodeluje pri predmetih Javno duševno zdravje, Javno-zdravstvene intervencije in Vedenjsko-kognitivna psihoterapija in pri podobnih predmetih na Oddelku za psihologijo FF UM (npr. Duševno zdravje, Aplikativna socialna psihologija). Je aktivna članica Društva psihologov Slovenije: deluje kot predsednica Komisije za etična vprašanja in sodeluje v Nacionalnem odboru za EuroPsy. Slovenijo predstavlja v Odboru za etiko in Odboru za preventivo in intervencije pri Evropski zvezi psiholoških združenj (EFPA). Je tudi pripadnica Državne enote za psihološko pomoč Uprave RS za zaščito in reševanje.

Je v supervizorski stopnji izobraževanja za vedenjsko-kognitivnega terapevta in izvaja svetovanja v okviru Psihološke svetovalnice ŠOUM. Izvaja tudi na čuječnosti temelječo kognitivno terapijo – predvsem v okviru Programov NARA (MBCT – mindfulness based cognitive therapy; zaključila je vse tri učiteljske stopnje izobraževanja). Je prva psihologinja, ki je v Sloveniji pridobila EuroPsy – evropski certifikat iz psihologije.

Več iz življenjepisa Vite Poštuvan tukaj. Utemeljitev predloga Univerze na Primorskem za izbor je tukaj.

Priznanja za skupine in organizacije


Skupinskega prometeja znanosti je prejel organizacijski odbor za izvedbo prvih šestih dnevov očarljivih rastlin v Sloveniji, med organizacijami pa: novomeška tovarna zdravil Krka, Kemijski inštitut, Inštitut za računalništvo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in ljubljanski zavod Super glavce.