NOVA SMER ANGLEŠČINA-SLOVENŠČINA NA FAKULTETI ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem se bo s študijskim letom 2020/2021 mogoče vpisati na novo študijsko smer, odprto v okviru programa Medkulturnega jezikovnega posredovanja. Študijska smer Angleščina-slovenščina je namenjena predvsem dijakom, ki jih zanima študij jezikov in bi želeli delati kot prevajalci, tolmači ali pa kot učitelji. Odlikuje jo tudi usmerjenost k praktičnosti in uporabnosti na širšem področju. Doc. dr. Marcello Potocco, ki je aktivno sodeloval pri pripravi programa, poudarja: »Študijska smer bo študentom poleg študija angleščine, slovenščine, književnosti in tujih jezikov nudila tudi uporabno znanje z drugih področij, ki ga bodo lahko uporabili na svoji študijski ali karierni poti, od veščin novinarskega oziroma medijskega pisanja, predvsem imam v mislih delo v elektronskih medijih, prek kreativnega pisanja, sposobnosti lektoriranja,'proof-readinga', do veščin elektronskega založništva.« Študentom bo po koncu programa tako omogočeno delovanje na širokem področju možnih poklicev, predvsem če se bodo odločili za ustrezen študij na drugi stopnji

»Cilj, ki smo ga zasledovali pri pripravi študijskega predmetnika,« dodaja Potocco, »je bil tudi omogočiti študentom, ki se odločijo za študij prevajanja in tolmačenja, da se lahko kasneje doizobrazijo za delo v šolstvu. Ko smo sestavljali predmetnik nove smeri, smo zato omogočili, da študenti že v okviru obveznih predmetov ter z nekaj dodanimi izbirnimi predmeti lahko nadaljujejo tudi drugostopenjski pedagoški študij brez diferencialnih izpitov. Če se še ne želijo zaposliti na enem izmed področij, za katere jih usposablja prvostopenjski študij, se tako lahko sami odločijo, ali bodo nadaljevali študij na drugi stopnji jezikovnega prevajanja, s čimer poglobijo znanje prevajanja v različnih situacijah in z različnimi besedili, ali pa na drugi stopnji pedagoških jezikovnih programov. Če se odločijo za pedagoški študij, se seveda usposobijo za učitelje, vendar imajo zaradi izbirnosti še vedno možnost opravljanja dodatnih predmetov s področja prevajanja.«

Podobno meni predstojnica Oddelka za slovenistiko doc. dr. Jana Volk: »Novo smer vidim kot alternativni dvopredmetni študij angleščine in slovenščine, ki ponuja še bonus v obliki pridobivanja dodatnih uporabnih veščin ali pa znanja tujih jezikov.« Slednje vidi kot bistveno prednost tudi predstojnica Oddelka za uporabno jezikoslovje doc. dr. Ana Zwitter Vitez: »Nova smer programa Medkulturno jezikovno posredovanje omogoča, da študent sam izbere, koliko tujih jezikov, katere in na kakšni stopnji želi usvojiti. Poleg angleščine in lektoratov iz španščine, ruščine in kitajščine lahko izbere tudi učenje francoščine ali italijanščine. To mu omogoča fleksibilen sistem notranje izbirnosti predmetov. S tem študentom omogočamo obilico možnosti za nadaljnje udejstvovanje na izbrani poklicni poti, pri čemer mu še posebej pomaga tudi obvezna enosemestrska praksa v tujini.

»Praksa v tujini in praktična usmerjenost predmetov doma nenazadnje pomagata tudi pri navezavi stikov z bodočimi delodajalci, še posebej tistimi v tujini,« zaključuje Potocco. Nova študijska smer Angleščina-slovenščina skratka nudi študentom maksimalno mero avtonomnosti pri izbiri svojih poklicnih poti, a obenem maksimalno podporo pri usvajanju čimbolj praktičnih veščin, ki jih dandanes potrebujejo študenti na trgu dela, ne glede na to izbiro lastne karierne poti.