PREOBRAZBA TRADICIONALNIH KULTURNIH POKRAJIN (TRANSFORMATION OF TRADITIONAL CULTURAL LANDSCAPES)

UP Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) je od 23. do 26. septembra 2019 gostila mednarodno konferenco z naslovom Preobrazba tradicionalnih kulturnih pokrajin (Transformation of traditional cultural landscapes). Konferenco so pod pokroviteljstvom Svetovne geografske zveze (International Geographical Union) soorganizirali Zveza geografov Slovenije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter UP FHŠ.

Na konferenci je sodelovalo 5 delovnih komisij Svetovne geografske zveze:

  • Komisija za spremembo rabe in pokrovnosti tal;
  • Komisija za biogeografijo in biodiverziteto;
  • Komisija za lokalni in regionalni razvoj;
  • Komisija za Sredozemlje;
  • Komisije za degradacijo zemljišč in dezertifikacijo.

Mednarodna konferenca je povezala preko 70 udeležencev iz 23 držav in štirih kontinentov, s čimer je bil simpozij največji dogodek Svetovne geografske zveze v letu 2019. Udeleženci so predstavili skupno 60 referatov in 6 posterjev o izsledkih raziskav na področju fizične in družbene geografije, prostorskega in regionalnega načrtovanja, naravnih nesreč, biodiverzitete  in drugih tem. Pester program konference je vključeval tri poldnevne ekskurzije (v Sečoveljske soline, v zaledje slovenske Istre ter obalnih mest) in dvodnevno pokonferenčno ekskurzijo na Kočevsko in v Belo Krajino.