Rektorica UP: "Zahvala zaposlenim za izjemen odziv"

Drage sodelavke in sodelavci! 

V preteklih dneh smo bili soočeni z novo realnostjo. Ukrepe smo morali sprejemati hitro in naše celotno delovanje prilagajati iz ure v uro. Za nami je delovno in tudi čustveno zelo naporno obdobje.  

A vendar nam je uspelo nekaj velikega. Vaš odziv je bil naravnost neverjeten. S svojo požrtvovalnostjo, prilagodljivostjo in iznajdljivostjo zagotavljate, da univerza deluje v čimvečjem možnem obsegu neprekinjeno. Študentom še vedno ponujamo neprecenljivo znanje, raziskovalci imamo možnost drugačnega pristopa k našemu delu, strokovna podpora se nemoteno odvija.  

Resnično sem hvaležna vsem, ki ste v teh dneh žrtvovali ves svoj čas in energijo, zato da ste prilagodili svoje učne vsebine, poiskali najboljše možne rešitve, pomagali svojim kolegom in se v neverjetno kratkem času seznanili z novimi načini dela.   

S svojo zagnanostjo in predanostjo ste ponovno dokazali, kako močna je naša skupnost. Čeprav prilagojeno, še vedno zagotavljamo izvajanje svoje osnovne dejavnosti – poučevanja in raziskovanja.

Univerza, zahvaljujoč vsem vam, ostaja delujoč temelj znanosti in učenja.  


Hvala in ostanite zdravi! 
 


Prof. dr. Klavdija Kutnar
Rektorica Univerze na Primorskem