Sodelavca FM o delovnih potencialih upokojencev in milenijcev

V petek je dr. Zvone Vodovnik kot gostujoče pero v časopisu Delo objavil mnenjski prispevek o vprašljivih zakonskih omejitvah ustvarjalnega poklicnega dela upokojencev. V ponedeljek pa je bil na Radiu Koper na sporedu pogovor z dr. Ano Arzenšek o stereotipih o pripadnikih mlajše generacije milenijcev glede njihovega odnosa do novega zaposlovanja in dela.

Dr. Zvone Vodovnik o možnostih za spodbujanje dela in ustvarjalnosti upokojencev

Prof. dr. Zvone Vodovnik. Foto: UP FM.

Prof. dr. Zvone Vodovnik. Foto: UP FM.

»Eno izmed področij, na katerih po prepričljivih strokovnih ocenah obstajajo velike neizkoriščene možnosti razvoja, je spodbujanje dela in ustvarjalnosti ljudi ter zagotavljanje primerne ravni socialne države,« o razvojnih potencialih Slovenije ugotavlja Vodovnik. Čeprav je nesporno, da vsako poklicno delo prispeva k ustvarjanju nove vrednosti in ima še druge pozitivne posledice, vsebuje zakonodaja, ki ureja to področje, po avtorjevem mnenju čudne rešitve. »Povsem nerazumna je ureditev, po kateri je poklicno delo upokojencev strogo omejeno oziroma skorajda prepovedano.« Še več, odstranitev kompetentnih upokojencev s trga dela je po njegovem prava katastrofa. Pomislimo na njihov mentorski potencial.

Članek dr. Zvoneta Vodovnika, rednega profesorja za področje prava na UP FM, Komu so napoti delavni in koristni upokojenci? je bil objavljen v rubriki Mnenja časopisa Delo 10. novembra 2017 .

Dr. Ana Arzenšek na Radiu Koper o milenijcih

Doc. dr. Ana Arzenšek. Foto: UP FM.

Doc. dr. Ana Arzenšek. Foto: UP FM.

O milenijski generaciji, o mladih, ki ravno vstopajo na sodobni trg dela, se spletajo mnogi stereotipi. Bili naj bi leni, neosredotočeni in narcisistični, ne prenesejo odgovornosti in vodstva nad sabo, ne poznajo samokritike. Klišejski milenijec v pisarni zabija čas na pametnem telefonu, žveči veganske piškotke, pričakuje nadpovprečno plačilo, živi pri mami in nikoli ni zadovoljen. Obstaja pa tudi pripadnik te iste generacije, ki se pri delu zares trudi, vlaga v svoje znanje, je potrpežljiv in ceni mentorstvo, hkrati pa v stare rutine uvaja nove tehnologije in sodobne pristope.

»Stereotipi o razvajenih milenijcih držijo do neke mere,« razloži psihologinja dr. Ana Arzenšek. Oba milenijca sta soočena s trgom dela, ki počasi okreva, nestabilne zaposlitve pa vplivajo negativno na človekovo duševnost in zavirajo prehod mladih v odraslost, poudari psihologinja. Tudi zato mnogim milenijcem diši kruh v tujini.

Pogovor Ivane Zajce z dr. Ano Arzenšek, docentko za področje psihologije na UP FM, Mladi v službi: leni, razvajeni, neodgovorni? je bil na sporedu na Radiu Koper v ponedeljek, 13. novembra 2017.