Vključevanje študentov UP PEF v lokalno in zamejsko okolje

Ob letošnjem kulturnem prazniku se je več kot sto dvajset otrok zbralo v boljunskem Mladinskem domu, kjer so si ogledali lutkovno predstavo Medved išče pestunjo. Po ruski ljudski priredbi sta jo zaigrala študenta Pedagoške fakultete Gabriel Miklobušec in Matic Lozinšek, za kulisami pa jima je pomagala Paula Mellado, španska študentka, ki je to študijsko leto na izmenjavi Erasmus na koprski Pedagoški fakulteti.

Otroci so z zanimanjem sledili predstavi, ki so jo pripravili študenti pod mentorstvom doc. dr. Barbare Baloh in režiserske taktirke izr. prof. Jelene Sitar Cvetko z UP PEF, se sproščeno smejali, na koncu pa so se posladkali s sladkimi medenjaki, ki jih je medved spekel za pestunjo njegovih malih medvedov.

Tovrstno vključevanje študentov tako v lokalno kot v zamejsko okolje je zelo dragoceno. Študenti Pedagoške fakultete, ki prihajajo iz celotne Slovenije in tudi tujine, se na takšen način seznanijo z različnimi oblikami poučevanja in vzgoje ter tudi sami prispevajo k internacionalizaciji šolstva. V današnjih razmerah, ki se odražajo v globalnem okolju, je pomembno izkoristiti tudi možnosti čezmejnega sodelovanja in ponuditi medkulturno izkušnjo, ki omogoča izmenjavo znanja in dolgoročno povezovanje.

Andreja Sopič, UP PEF