Mesto in izmeščenost: o politični enakosti danes

Po temeljitem in večkratnem premisleku organizatorjev je bila letošnja Poletna šola Politologije posvečena pojmu in fenomenom (ne)enakosti v današnjem svetu. Tokratni prispevek vsebuje povzetek predavanja dr. Tončija Kuzmanića in video posnetek celotnega predavanja.

Za takšno odločitev je je bilo ključno predvsem dejstvo, da je enakost ključni pojem in pogoj politike, saj se politično delovanje lahko vrši zgolj v pogojih enakosti in med enakimi. Hkrati je enakost, tako kot svoboda, tudi inherentni smisel politike – ustvarjanje pogojev enakosti je namreč ustvarjanje prostora za politično udejstvovanje in ohranjanje človeštva kot univerzalne skupnosti. Vendar je prav enakost tista, ki je danes vse bolj izpodbijana in zanikana.

O sistematičnem zamolčevanju pojma enakosti in odsotnosti enakosti kot vrednote in prakse v današnjem času je spregovoril dr. Tonči Kuzmanić na sobotnem predavanju z naslovom Mesto in izmeščenost: o politični enakosti danes. Predavateljev namen je bil očrtati uvod v zgodovino pojma enakosti v tradiciji politične misli. Vprašanja enakosti, kot tudi mnogih drugih, ne moremo resno nasloviti brez vpogleda v njene začetke, pri čemer po predavateljevem mnenju ni slučajno, da so se že mnogi v odločilnih trenutkih moderne zgodovine – ob zlomih obstoječih ureditev in paradigem – po odgovore obrnili k tradiciji in njenim interpretacijam.

V prvem koraku je slušateljem predstavil zgodovinski kontekst grškega polisa, kjer sta se prvič pojavila ideja in praksa enakosti, ter pojasnil, v kakšen razmerju je bila enakost do svobode. Poseben poudarek je bil na grškem pojmovanju enakosti znotraj njihovega načina življenja v politični skupnosti. V tem kontekstu enakost ni pomenila izenačevanja med seboj različnih ljudi, temveč se je povezovala s področjem zakonodaje, pravičnosti in etike oziroma s temeljnim položajem v mestu, kjer lahko številni živijo na način enakosti.

V drugem koraku se je posvetil sodobnim pojmovanjem enakosti in razlogom, zakaj v sodobnih družbah svoboda zakriva enakost in onemogoča, da bi mislil enakost kot nekaj od svobode različnega. V sklepnem delu je predavatelj poudaril, kako pomembno je postalo v času, ko je napredovanje družbene svobode in tehnike prišlo do svojih skrajnih meja in jasno kaže svoje uničujoče učinke, ponovno zavzemati se za enakost in potencialna mesta za politično delovanje, ki bo moralo začeti pri osnovah našega obstoja, pri ohranjanju in skrbi za svet, živali in naravo.

Dr. Igor Bijuklič, UP Fakulteta za management