Prispevek raziskovalcev UP k zasnovi inovativnih pristopov k učenju ergonomskih načel

Osrednji namen mednarodnega projekta ERGOSIGN (angl. Novel learning approach for ERGOnomic principles for deSIGNers built by working in the upholstery and sleep sectors by using virtual reality, Inovativni pristopi k učenju ergonomskih načel za oblikovalce na področju oblazinjenja in spalne industrije z uporabo navidezne resničnosti), financiranega v okviru programa Evropske unije Erasmus+, je bil razviti nove pristope in metode učenja za delavce v industriji spalnega in oblazinjenega pohištva. V projekt so bili vpeti tudi raziskovalci Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ) in Inštituta Andrej Marušič (UP IAM).

Inovativni načini poučevanja bodo ob zadostnem dosegu pomembno vplivali na kakovost proizvodnje v omenjenih sektorjih. V učna gradiva je zajetih več vidikov, ki so pomembni za primerno snovanje in izdelavo izdelkov. Naloga naše raziskovalne skupine je bila v prvi vrsti sestaviti sklop gradiv, ki se nanašajo na ergonomsko oblikovanje v omenjenih sektorjih industrije. Z upoštevanjem ergonomskih načel zagotovimo, da je izdelek (poleg ustreznosti z vidika estetike in trajnosti) uporabniku prijazen, kar pomeni, da zagotavlja varno, učinkovito in udobno opravljanje dela.

Poleg priprave osnovnih uvodnih gradiv (uvod v ergonomijo, pomen antropometrije v ergonomiji) smo pripravili učna gradiva v dveh večjih sklopih. V prvem so zajeta priporočila za oblikovanje postelj, njenih komponent in drugih s spanjem povezanih izdelkov. Osnova sta postelja in vzmetnica, ki morata biti primerne velikosti glede na mere uporabnika. Na področju vzmetnic smo pregledali tudi pomembnost materiala in ugotovili, da so za večino oseb najprimernejše tiste iz lateksa. Naprednejši oblikovalci vzmetnice zasnujejo tako, da vsebujejo območja različnih trdnosti. Na kakšen način so ta razporejena, je odvisno od teže in oblike posameznika ter njegovega položaja med spanjem.

Za udoben spanec je nujen tudi premišljeno izbran vzglavnik – najvišji mora biti pri spanju na boku, medtem ko je ob spanju na trebuhu (ki je sicer najmanj priporočljivo) za nekatere najbolje celo, da spijo brez vzglavnika. Za dodatno izboljšanje kakovosti spance se lahko uporabijo še dodatne blazine in podpore (npr. podpora za ledveni del hrbta, ki zagotovi ugodnejši položaj hrbtenice). Oblikovalec na področju spalne industrije s poznavanjem lastnosti uporabnikov in ergonomskih načel lahko zasnuje izdelke, ki pomembno vplivajo na zdravje, udobje in zadovoljstvo uporabnikov.
Foto: DT/Pixabay (CC0).

Foto: DT/Pixabay (CC0).

V drugem večjem sklopu smo se posvetili ergonomskim načelom v povezavi s sedenjem. Ker dandanes presedimo vse več, je oblika stola izrednega pomena, pri čemer ne smemo zanemariti njegove soodvisnosti z dimenzijami mize in drugih komponent delovnega mesta. Ergonomsko oblikovan stol omogoča nastavitev višine sedala in naslonjala za roke ter naklona naslonjala za hrbet. Višina sedala mora omogočati pravi kot v kolenih in kolkih. Globina sedala in oblika naslonjala sta pomembni za ohranjanje nevtralnih krivin hrbtenice. Dobrodošlo je, da stol zajema tudi podporo za vrat. Med pregledom znanstvene in strokovne literature ter trga na področju sedal smo opazili tudi veliko t. i. alternativnih stolov. Primer tega je stol, ki omogoča delo v klečečem položaju, v katerem je enostavneje ohranjati primerno držo. Dokazov o dolgotrajnih učinkih takšnega sedala sicer ni, a ker je pogosto menjavanje položaja sedenja priporočljivo, je o njegovi uporabi vsekakor vredno razmisliti.

Zbrana gradiva, skupaj s prispevki drugih partnerjev projekta, bodo uporabnikom na voljo v pisni obliki in v obliki prosojnic, najpomembnejši rezultat projekta pa je virtualno orodje, s pomočjo katerega bodo učeči lahko s simulacijo realnega okolja spoznavali ergonomska načela in druge pomembne zakonitosti v procesu izdelave izdelkov na področju spanja in sedenja.

Dr. Nejc Šarabon, UP FVZ, in Žiga Kozinc, UP IAM