Živimo na planetu, ki ne raste

Letošnji festINNO je gostil zaključni dogodek raziskovalnega projekta CASI, katerega partner je Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem in je sofinanciran s pomočjo sredstev 7. okvirnega programa za raziskave in razvoj EU. Na njem je o mejah netrajnostnega obremenjevanja našega planeta spregovorila tudi priznana klimatologinja prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj.

Cilj projekta CASI je razvoj metodološkega okvira za ocenjevanje in upravljanje trajnostnih inovacij na področju podnebnih ukrepov, okolja, učinkovite rabe virov in surovin (eden od velikih družbenih izzivov, ki ga je EU opredelila v Obzorju 2020). Projekt se osredotoča tudi na oblikovanje in vključevanje javnosti v evropske raziskave in inovacije ter udeležbo različnih deležnikov, vključno z gospodarstvom, oblikovalci politik, raziskovalnimi organizacijami in znanstveno sfero, organizacijami civilne družbe in državljani.

Na zaključnem dogodku projekta CASI je Center za razvoj in prenos znanja UP gostil prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj, klimatologinjo, redno profesorico na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, članico Medvladnega foruma za podnebne spremembe in častno doktorico Univerze na Primorskem. S predavanjem Planet, ki ne raste, naslovljenim kot njena knjiga, ki je nedavno izšla pri Cankarjevi založbi, je opozorila na okoljske spremembe, ki so posledica človekove dejavnosti.

Kajfež Bogatajeva svari pred nevarnostmi, ki pretijo našemu planetu zaradi gospodarske rasti in netrajnostnega vzorca potrošnje. Zemljo vidi pod resnimi pritiski, ki jih povzročajo eksponentna rast rabe virov, naraščanje in neenakost prebivalstva, ekosistemske izgube, zgrešen ekonomski model rasti in podnebne spremembe. Nujni pogoj za spremembo tega stanja pa je osveščenost in znanje vseh državljanov.
Bogata manjšina noče kaj dosti spremeniti, revna večina pa ne more.

Projekt CASI je skupaj z državljani razvil vizije trajnostne prihodnosti, ki so bile preoblikovane v predloge raziskovalnih prioritet EU. Prav tako je prispeval k večji ozaveščenosti vseh deležnikov (državljanov, podjetij, raziskovalcev in oblikovalcev politik) o pomenu trajnostnih inovacij in s tem naredil pomemben korak naprej k trajnostni prihodnosti.

Mag. Maja Cergol Lipnik, Center za razvoj in prenos znanja UP