Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP), ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) že od leta 2004, bo mednarodni cikel vokalne in instrumentalne glasbe Simfonic voices v letošnjem letu zaključil s predprazničnim koncertom, ki ga vsako leto organizira v mesecu decembru.

Na zadnjem koncertu letos bo nastopil Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom dirigentke Jerice Gregorc Bukovec. Zbor se bo predstavil s koncertnim sklopom Skladateljice, ki je sestavljen iz del slovenskih in tujih skladateljic, ob spremljavi klavirja, viole in plesalke.

Koncert se bo odvil v petek, 15. decembra 2017, ob 19. uri v protokolarno-prireditveni Dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru. Vstop je prost, vljudno vabljeni.

Koncertni sklop Skladateljice

Koncertni sklop Skladateljice je prvi del načrtovane zgodovinske retrospektive, ki jo bo zbor predstavil publiki. Zbor se vedno trudi, da svojim projektom ustvari dodano vrednost in jih poveže v smiselne tematske celote. Predstavitev in pregled del, ki so jih za zbore skozi zgodovino ustvarile ženske, bo cilj in osrednja tema koncertnega sklopa Skladateljice. Cilj zasnove koncerta je dvodelen in stremi k pregledu in predstavitvi bogate literature, ki so nam jo za zborovski glas dale ženske. Ženski glas in žensko pero sta sploh ob pregledu zgodovinskih del iz obdobij pred drugo svetovno vojno pogosto pozabljeni in namen koncerta je opozoriti in spomniti nanje.

Na koncertu bo zbor med drugimi izvedel dela Hildegarde Bingenške, Clare Schumann, Fanny Cäcilie Mendelssohn Bartholdy, Barbare Strozzi, Lili Boulanger, Alice Tegnér, Nane Forte in Tadeje Vulc. Dela skladateljic bo smiselno povezovala vrhunska plesalka Leja Jurišić s plesno koreografijo, ki bo zasnovana posebej za ta sklop koncertov. Plesni intermezzi bodo preko simboličnega plesa ženske skozi čas in umetnost, ustvarili občutek pomena ženskega skladateljskega ustvarjanja.

Cilj samega koncerta je opozoriti na izjemno bogastvo, ki so nam ga podarile skladateljice, in se pokloniti njihovemu spominu. Dejstvo je, da je uspeh v vrhunski umetnosti, sploh na področju skladateljstva, še vedno težji za predstavnice nežnejšega spola. Zbor si je ravno zaradi tega zadal nalogo prikazati uspešnost skladateljic v časih, ko je bilo njihovo delo še veliko težje in manj cenjeno. Člani zbora upajo, da bo projekt tudi druge ustvarjalce v slovenski glasbeni skupnosti pritegnil k delom skladateljic, ki jih bomo v sklopu koncertnega cikla izvedli. Obogatitev vsebinske pestrosti je torej eden od glavnih ciljev projekta. Poleg tega je projekt organiziran v upanju, da bo spodbudil nove stvaritve in navdihnil dekleta in ženske, da bodo k repertoarju slovenske zborovske glasbe prispevale v prihodnje.

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani (APZ Tone Tomšič) združuje študentke in študente vseh fakultet Univerze v Ljubljani, ki sta jim skupna velika ljubezen do petja in nenehna želja po vrhunskem umetniškem ustvarjanju.

Zbor nadaljuje tradicijo Akademskega pevskega zbora v Ljubljani, ki ga je leta 1926 ustanovil France Marolt kot moški sestav. V letih 1938‒39 je Marolt vodil tudi Ženski akademski pevski zbor. Po kulturnem molku med drugo svetovno vojno je ponovno pričel delovati leta 1946, tokrat v mešani zasedbi in pod imenom Akademski pevski zbor Tone Tomšič. Zbor so vedno vodili priznani zborovodje: France Marolt, Radovan Gobec, Janez Bole, Lojze Lebič, Igor Lavrič, Marko Munih, Jože Fürst, Jernej Habjanič, Stojan Kuret, Urša Lah in Sebastjan Vrhovnik. Od oktobra 2015 zbor vodi Jerica Gregorc Bukovec.

APZ Tone Tomšič že od svojega nastanka sodi med najpomembnejše usmerjevalce slovenskega zborovskega petja, ne samo po izvajalsko-tehnični plati, temveč tudi po svoji programski usmerjenosti. Repertoar zbora sestavljajo skladbe vseh glasbenozgodovinskih stilnih obdobij, posebno pozornost pa zbor posveča sodobni zborovski literaturi. APZ Tone Tomšič z naročili in natečaji spodbuja nastajanje novih skladb tako mladih kot tudi že uveljavljenih slovenskih skladateljev in z njihovimi prvimi izvedbami veča prepoznavnost slovenske zborovske ustvarjalnosti v domovini in po svetu.

Zbor koncertira po vsej Sloveniji, sodeluje pri izvedbah vokalno-instrumentalnih projektov (C. Orff: Carmina Burana, G. Verdi: Requiem, G. Puccini: Messa di Gloria, J. Brahms: Nemški Requiem, A. Nordheim: Wirklicher Wald, L. Lebič: Zgodbe/Fables …), snema za arhiv RTV Slovenija, sodeluje s tujimi dirigenti na zborovodskih seminarjih (mentorji: Peter Hanke, Jesper Grove Jørgensen in Ragnar Rasmussen), koncertih in festivalih.

Zbor potrjuje svojo kakovost z odmevnimi nastopi na mnogih festivalih in tekmovanjih doma in v tujini. Največji mednarodni uspehi APZ Tone Tomšič so zmage na prestižnih tekmovanjih Grand Prix (Tours: 1980 pod vodstvom Jožeta Fürsta, 1984 pod vodstvom Jerneja Habjaniča in 1999 pod vodstvom Stojana Kureta; Gorica: 2001 pod vodstvom Stojana Kureta; Varna: 2001 pod vodstvom Stojana Kureta in 2007 pod vodstvom Urše Lah, Arezzo: 2012 pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika) in osvojeni prvi nagradi na tekmovanju za Grand Prix Evrope 2002 v Arezzu pod vodstvom Stojana Kureta in 2008 v Debrecenu pod vodstvom Urše Lah. Še pred uvedbo tekmovanj Grand Prix pa so slavili na tekmovanjih C. A. Seghizzi v Gorici 1963 pod vodstvom Lojzeta Lebiča, 1965 in 1967 pod vodstvom Marka Muniha in 1980 kot absolutni zmagovalci pod vodstvom Jožeta Fürsta.

Pod vodstvom Jerice Gregorc Bukovec se je zbor v letu 2016 udeležil dveh tekmovanj. Julija je sodeloval na Mednarodnem glasbenem festivalu v Cantonigrosu (Festival Internacional de Música de Cantonigròs) v Španiji, kjer je dosegel prvo mesto v kategoriji ljudske glasbe in drugo mesto v kategoriji mešanih zborov. Septembra istega leta je zbor sodeloval tudi na Mednarodnem zborovskem tekmovanju v Riminiju (Rimini International Choral Competition) v Italiji, kjer je dosegel prva mesta v kategorijah sakralne glasbe, ljudske glasbe in mešanih zborov.

Za dosežke in zasluge na državni ravni je APZ Tone Tomšič leta 1996 prejel najvišje državno odlikovanje Zlati častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2000 Plaketo mesta Ljubljana in leta 2003 Zlati znak Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Jerica Gregorc Bukovec

Jerica Gregorc Bukovec je diplomirala na ljubljanski Akademiji za glasbo. V okviru študijske izmenjave je v švedskem Malmöju eno leto študirala zborovsko dirigiranje v razredu Dana-Olofa Stenlunda. Študij je nadaljevala na Kraljevi akademiji za glasbo v Stockholmu, kjer je v razredu Andersa Ebyja zaključila magistrski študij zborovskega dirigiranja in pri istem profesorju nadaljevala še dodatno leto študija. V času študija na Švedskem je umetniško ustvarjala z zasedbo 16 poklicnih glasbenikov, snemala in pripravila koncert s Švedskim radijskim zborom, koncertirala z Berlinskim radijskim zborom in bila v zadnjih dveh letih dirigentka trem zborom v Stockholmu (KFUMs Kammarkör, Stockholms Kammarkör in moški zbor Stockholms Studentsångare). Zadnja štiri leta je bila umetniška vodja Komornega zbora Ave, sodelovala je s Komornim zborom RTV Slovenija in Slovenskim otroškim pevskim zborom (SOZ).

Na tekmovanju za mlade zborovske dirigente Europa Cantat v Ljubljani je leta 2009 osvojila 3. mesto, na tekmovanju Eric Ericson v Stockholmu pa se je leta 2010 uvrstila med tri finaliste.

Za svojo nadarjenost je prejela različne štipendije, in sicer kar štirikrat s strani Kungliga Musikaliska Akademien v Stockholmu, je tudi dobitnica štipendije Ministrstva za kulturo v Ljubljani in Glasbene Matice Ljubljana ter dobitnica štipendije Eric Ericson in štipendije Dan-Olof Stenlund.

Glej tudi druge prispevke v UP budi, povezane z mednarodnim ciklom vokalne in instrumentalne glasbe Simfonic voices, ki ga je osnoval APZ UP.

Projekt Simfonic voices podpirajo Javni sklad za kulturne dejavnosti RS, Mestna občina Koper, Univerza na Primorskem in Študentska organizacija Univerze na Primorskem.