V tem tednu na Univerzi na Primorskem že šesto leto zapovrstjo poteka Mednarodni teden UP – International Week of the University of Primorska, v okviru katerega univerza gosti pedagoške in strokovne sodelavce s partnerskih univerz iz 14 držav: Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Estonije, Finske, Francije, Hrvaške, Indije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Portugalske, Srbije in Španije.

Strokovni sodelavci si s sodelovanjem na sestankih, delavnicah in predstavitvah izmenjujejo izkušnje in znanje, gostujoči visokošolski učitelji pa predavajo našim študentom. Po predstavitvenem prvem dnevu smo včeraj izvedli dve delavnici na temo internacionalizacije. V okviru prve smo predstavili primer dobre prakse Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije pri pridobivanju tujih študentov, v okviru druge pa smo identificirali prednosti internacionalizacije za študente, akademsko, raziskovalno in strokovno osebje, za institucijo kot tako ter za izboljšavo študijskih programov oziroma kurikuluma. Udeleženci so si lahko ogledali tudi razstavo “Izrael – zibelka inovacij”, ki jo je Veleposlaništvo Izraela z Dunaja v sodelovanju z univerzo postavilo na ogled v avli Armerije.

Program v naslednjih dneh vključuje obisk Fakultete za turistične študije – Turistice s predavanjem ter evalvacijo izvedbe letošnjega mednarodnega tedna.

Velik poudarek je tudi na mreženju (»networking«) oziroma sproščenemu druženju in spoznavanju okolja, v katerem deluje UP.