Karierni center Univerze na Primorskem je v četrtek, 25. 10. organiziral usposabljanje, ki je bilo  namenjeno tutorjem učiteljem, tutorjem študentom, strokovnim službam in vsem, ki jih ta tematika zanima.

Na usposabljanju so udeleženci izvedeli več o osnovnem namenu tutorskega sistema in kako je tutorstvo urejeno na Univerzi na Primorskem, o razvojnih potrebah in načinih učenja študentov, o delu s študenti s posebnimi potrebami ter o delu služb, ki nudijo študentom podporo in zanimive možnosti za vključitev.