S predstavitvijo v Domu paraplegikov Pacug se je zaključil projekt DOSTOPinTUR – Razvoj učne baze za delo z gibalno oviranimi osebami v turizmu. V projekt so bile vključene študentke iz Univerze na Primorskem Fakultete za turistične študije (UP FTŠ):  Zdravka Jamnik, Nina Klančar in Sintia Marič in študenta iz Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ), Tamara Pavlovič in Maj Kranjc.

Skupaj z mentorji, dr. Janjo Gabruč, mag. Zorano Medarić (UP FTŠ) in dr. Mirkom Prosenom (UP FVZ) ter delovno mentorico, direktorico Doma paraplegikov Pacug, Jano Rožaj in ob pogovorih z gibalno oviranimi gosti, so študenti na delovnih dneh iskali rešitve za:

  • boljše informiranje in povečevanje senzibilizacije (sezonsko) zaposlenih in potencialno zaposlenih (študentov) o ovirah, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani gostje in o strategijah premagovanja teh ovir, s poudarkom na strategijah, ki so v pomoč turističnim delavcem pri delu z gibalno oviranimi gosti;
  • izboljšanje dostopnosti in formata informacij za goste v Domu paraplegikov Pacug (DPP); pri čemer so študentje pripravili podroben format informacij o infrastrukturnih prilagoditvah DPP (besedni opis/fotografija/tloris), ki vključuje seznam pripomočkov in druge prilagojene storitve/ponudbo Doma paraplegikov Pacug.

    Študentje z direktorico Doma paraplegikov Pacug, Jano Rožaj, pregledujejo pripravljene materiale