V četrtek, 1. marca 2018, se je na UP PEF v okviru Centra za vseživljenjsko učenje odvijal cikel predavanj za študente ZaVseŽivo. K tokratnemu odličnemu medfakultetnemu sodelovanju je prispevala UP FVZ.

Seminarje za študente, ki v drugem semestru odhajajo na obvezno pedagoško prakso, so pripravili doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič in Andreja Sopič ter študentki UP FVZ Tamara Pavlovič in Klara Lukan z asist. Markom Gavriloskim. V prvem sklopu seminarja je bil predstavljen stik z delodajalcem, od pisanja prošenj, nastopa do bontona, v drugem delu pa so bile prikazane najbolj pogoste poškodbe ter nudenje prve pomoči otrokom v vrtcu in šoli.

Študentje so spoznali veliko uporabnih pravil lepega in primernega vedenja ter oblačenja na pedagoški praksi, ki jih bodo lahko uporabili tudi pri iskanju prve zaposlitve. Najbolj pa so bili veseli novih znanj s prve pomoči, ki jim bodo koristila pri svojem bodočem poklicu.

Center za vseživljenjsko učenje (CVŽU UP PEF) ne ponuja izobraževanj zgolj za študente, ampak tudi za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih, in sicer o uporabi interaktivne table, odnosnih in čustvenih kompetencah v šoli, preverjanju in ocenjevanju matematike, NTC učenju, inovativnem zgodnjem gibalnem poučevanju, ustvarjalnosti z doživljanjem narave in drugih zanimivih temah, ki jih pripravljajo strokovnjaki s fakultete. Namen tovrstnih izobraževanj je predvsem didaktično usposabljanje za uvajanje novosti v šolah in vrtcih. (Glej: aktualna ponudba CVŽU UP PEF).

V okviru CVŽU UP PEF deluje tudi Alumni klub UP PEF, ki na dan žena, 8. marca 2018, ob 17.30 v Centru mladi Koper organizira predstavitev knjige Z učno igro do slovenščine Martine Šolc, diplomantke UP PEF.

UP PEF